Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Schone wilde cichorei. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom schone wilde cichorei. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


rauwe cichorei 19
Betekenis van de droom: rinunce necessarie

gekookte cichorei 46
Omschrijving: favori da accordare

cichorei 2
Droom interpretatie: affari sicuri

wilde radicchio 59
Vertaling: nieuws en brieven

kook de witlof 48
Droombeschrijving: pericolo di falsità

eet cichorei 16
Betekenis: progetto che sfuma

pluk de witlof 5
Vertaling van de droom: affari sicuri

cichorei koffie 17
Interpretatie: geluk

wilde citroen 72
Gevoel voor de droom: er zal onzekerheid zijn bij het handelen met weinig winst

schone watten 9
Wat betekent het: moeilijke oplossingen

wilde rue 18
Betekenis van de droom: beoordelingsfouten

schone bajonet 30
Omschrijving: laat berouw

schone kennel 3
Droom interpretatie: sterke bescherming

wilde tovenares 67
Vertaling: je zult worstelen om rijkdom te verwerven

schoon krot 61
Droombeschrijving: grote innerlijke kracht

kruid de radicchio 37
Betekenis: goede overeenstemming in de familie

wilde munt 5
Vertaling van de droom: overtreding

wilde raap 4
Interpretatie: ruzies met familieleden

wilde honing 66
Gevoel voor de droom: sterke vriendschappen

verkoop de radicchio 72
Wat betekent het: gevaarlijke afleiding

was de witlof 25
Betekenis van de droom: buoni appoggi

witlof in salades 80
Omschrijving: bedrog

schoon op de grond 88
Droom interpretatie: slecht voorteken

schone vriendschap 39
Vertaling: ingewikkelde problemen

wilde artisjok 90
Droombeschrijving: je hebt slechte ervaringen gehad

wilde dronkaards 81
Betekenis: aangename misleidingen

wilde merrie 81
Vertaling van de droom: onrechtvaardige versterving

wild vlees 7
Interpretatie: melancholie en verlegenheid

wild veulen 8
Gevoel voor de droom: reparatie van een storing

schone baby 46
Wat betekent het: schroom voor een kind

praat met een wilde 60
Betekenis van de droom: je probeert iemand te begrijpen die je niet respecteert

kies radicchio 4
Omschrijving: kleine geneugten

schoorsteenkap reinigen 70
Droom interpretatie: mogelijkheid van nieuwe banen

koop radicchio 85
Vertaling: onstuimigheid te beteugelen

schone rivier 65
Droombeschrijving: conclusie die vertraagt

schone zolder 13
Betekenis: je bent rationeel

schone kraag 62
Vertaling van de droom: sereniteit van geest

schone emmer 89
Interpretatie: steun van vrienden

schone rok 56
Gevoel voor de droom: lastige problemen

gereinigd 16
Wat betekent het: verlegenheid en woordenwisseling

schone kast 71
Betekenis van de droom: bezoeken van familieleden

schone asbak 81
Omschrijving: plotselinge beslissing

schoon kristal 68
Droom interpretatie: wazig zijn

schoon palet 23
Vertaling: nieuwe energieën

wild of woest 26
Droombeschrijving: redelijk opgewekt leven

schone babyfles 68
Betekenis: sereniteit

zaai radicchio 3
Vertaling van de droom: karaktersterkte

wild dier 66
Interpretatie: geaccentueerde passie

wilde beer 24
Gevoel voor de droom: onvermogen om zich te concentreren

schone kom 24
Wat betekent het: kortstondig enthousiasme

wilde olijfboom 57
Betekenis van de droom: verbetering van de gezondheid

wild beest 3
Omschrijving: lastige keuze

schone stad 23
Droom interpretatie: grillige geest

schoon onderhemd 38
Vertaling: amoureuze uitweiding

neem een ​​zwijn 18
Droombeschrijving: beschermingen en hulpmiddelen