Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Rood vliegtuig vallen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom rood vliegtuig vallen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


jockey vallen 10
Betekenis van de droom: zaken die mislukken

vallend oog 66
Omschrijving: zaken met een onzekere uitkomst

vallende gier 60
Droom interpretatie: geïnteresseerde raden

vliegtuig op de vlucht 22
Vertaling: gevaarlijke bedrijven

vallende bommenwerper 65
Droombeschrijving: onteren

vallende tweedekker 80
Betekenis: ongunstige nieuwe feiten

oude vrouw die valt 74
Vertaling van de droom: rampzalige zaken

bliksem vallen 25
Interpretatie: stabiel geluk

abt die valt 13
Gevoel voor de droom: liefde voor de naaste

vallende barbeel 43
Wat betekent het: absurde jaloezie

vallende kroonlijst 53
Betekenis van de droom: gebrek aan diplomatie

vallende koetsier 86
Omschrijving: bittere ervaringen

vector vallen 86
Droom interpretatie: bittere ervaringen

limoen vallen 35
Vertaling: overdreven fanatisme

rode kleur 26
Droombeschrijving: gelukkige relaties

Rood 60
Betekenis: passie

viermotorige vallen 74
Vertaling van de droom: melancholie

vallende tand 13
Interpretatie: verlies van geliefde

vliegtuig vallen 56
Gevoel voor de droom: genoegens

luchtschip vallen 24
Wat betekent het: behoeften van het hart

vallende sluiter 86
Betekenis van de droom: onzeker geluk

drop tafel 86
Omschrijving: uitstekende oplossing

vallende acrobaat 29
Droom interpretatie: rivaliteit

vallen uit de auto 22
Vertaling: mensen met slechte bedoelingen

vallen van de berg 74
Droombeschrijving: tevredenheid van het werk

vallende partitie 59
Betekenis: hoop verdwenen

vallende bloembak 62
Vertaling van de droom: droevige momenten die snel voorbij zullen gaan

crash vanuit een vliegtuig 63
Interpretatie: kans om onmiddellijk te worden aangegrepen

rode watermeloen 27
Gevoel voor de droom: gevaar afgewend

vallend kunstgebit 46
Wat betekent het: diepe crisis

rood konijn 85
Betekenis van de droom: toewijding aan je geliefde

blinde man valt 16
Omschrijving: gevaar voor lekken

rode chevron 33
Droom interpretatie: gevaar voor misleiding

vallende lift 89
Vertaling: vreugde en goed humeur

vallende muur 38
Droombeschrijving: problemen op te lossen

vallen van een boom 76
Betekenis: gunstige veranderingen

vallende bom 60
Vertaling van de droom: gevoel voor maat

vallende evenwichtskundige 38
Interpretatie: gevechten die moeten worden gevoerd

gevallen boekenplank 80
Gevoel voor de droom: kleine obstakels

wenkbrauwen vallen uit 50
Wat betekent het: verraad van een geliefde

postilion vallen met het paard 33
Betekenis van de droom: het tegenovergestelde

vallen van een piek 55
Omschrijving: vertrouwensverzoek

rood potlood 44
Droom interpretatie: vermogen om te verdragen

uit bed vallen 6
Vertaling: overgevoeligheid

rode bloem 42
Droombeschrijving: gevaarlijke koppigheid

rode inkt 57
Betekenis: misverstand met buren

rode wedstrijd 46
Vertaling van de droom: vechten met de omgeving

rood lijfje 18
Interpretatie: schadelijke besluiteloosheid

rode beha 44
Gevoel voor de droom: amoureuze ontmoetingen

inzet op rood bij roulette 12
Wat betekent het: ongevraagd advies

rood fluweel 52
Betekenis van de droom: voorzieningsbrief

rode snoek 39
Omschrijving: onverwacht geluk

rood koraal 42
Droom interpretatie: innerlijke zekerheid

zie kinderen vallen 7
Vertaling: mortorium

vallen van het aanrecht 14
Droombeschrijving: leuke reis

vieze lucht 4
Betekenis: nauwelijks