Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Rest edito. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom rest edito. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gepubliceerd 76
Betekenis van de droom: emotioneel kwetsbaar

overblijfselen van goederen 54
Omschrijving: zegevieren over vijandigheid

aas breken 17
Droom interpretatie: geheime wensen

carrousel breekt 77
Vertaling: u bent niet zeker van de persoon naast u

plaats een bericht 10
Droombeschrijving: voorbijgaande malaise

geplaatst of plakkerigheid 15
Betekenis: onteren

verwant 70
Vertaling van de droom: pas op voor aanstaande gevaren

achter de bergen 1
Interpretatie: hulp van familieleden

rust werk zonder 80
Gevoel voor de droom: afname van vitaliteit

kameel rusten 81
Wat betekent het: harmonie in werk

land man rusten 32
Betekenis van de droom: veiligheid verhogen

gooi ze puin weg 56
Omschrijving: je wilt je verleden wissen

een artikel tentoonstellen 87
Droom interpretatie: nieuwe relatie of kennis

familieleden lastigvallen 56
Vertaling: belangrijke beslissingen

oplichten 76
Droombeschrijving: een intimiderende of vijandige persoon zal worden afgewezen

geligeerde slagader 26
Betekenis: fysieke kracht

publiceren 13
Vertaling van de droom: gewetenloze houdingen

ampul die breekt 25
Interpretatie: provocatie van vrienden

gebit dat breekt 61
Gevoel voor de droom: ongebruikelijke gebeurtenissen

overblijfsel van fluweel 63
Wat betekent het: ongegronde jaloezie

overblijfsel van katoen 47
Betekenis van de droom: ruzie om interesse

gekleurd overblijfsel 48
Omschrijving: sentimentele misverstanden

koop een overblijfsel 56
Droom interpretatie: geldverlies

de rest 46
Vertaling: uiterste voorzichtigheid geboden in ogenschijnlijk gemakkelijke en aangename omstandigheden

jaarlijks saldo 41
Droombeschrijving: geluk

veranderde balans 18
Betekenis: voorbeeldige consciëntieusheid

kredietbalans 25
Vertaling van de droom: onzekerheid en wantrouwen

kranten plaatsen 31
Interpretatie: gelukkige afleidingen

saldo met rekeningen 60
Gevoel voor de droom: moeilijk samenleven

verlichte hal 34
Wat betekent het: emotioneel begrip

boeken publiceren 34
Betekenis van de droom: ergernissen

licht op om te feesten 20
Omschrijving: veranderingen nodig hebben

nieuws publiceren 24
Droom interpretatie: snel vooruit

kranten publiceren 59
Vertaling: roddels en laster

wagen verlicht 29
Droombeschrijving: economische verbetering

fantasie overblijfsel 16
Betekenis: nieuwe ideeën die moeten worden geïmplementeerd

verlichte koepel 20
Vertaling van de droom: streven naar perfectie

een correspondentie publiceren 18
Interpretatie: heldere dagen

publiceer een artikel 8
Gevoel voor de droom: risicovolle projecten

verkoop per saldo 85
Wat betekent het: reflectie en wijsheid

abt op een openbare plaats 47
Betekenis van de droom: gevaar vermeden

abt die ons komt ontmoeten 31
Omschrijving: onoprechtheid

abt lopen 65
Droom interpretatie: ruzies in de familie

abt zegen 34
Vertaling: succes in initiatieven

lege zolder of gebruikt als opslag 48
Droombeschrijving: Ik haat geheim

wonen in een dakkapel 34
Betekenis: beetje pech

zitten in de abdij 45
Vertaling van de droom: plotselinge veranderingen

abonneren op het restaurant 66
Interpretatie: onverwachte kosten

een schuldeiser omhelzen 81
Gevoel voor de droom: angst

in een afgrond vallen 47
Wat betekent het: risicovolle actie

wonen aan zee 68
Betekenis van de droom: verraad van vrienden

leef in de bergen 69
Omschrijving: verdiensten

doe de wassing 68
Droom interpretatie: obstakels die moeten worden overwonnen