Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Rechterarm in het gips. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom rechterarm in het gips. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


die cast 84
Betekenis van de droom: riskante zaken

tatoeage op rechterarm 49
Omschrijving: precisie bij het oplossen van het probleem

cast van de zon 59
Droom interpretatie: geheim om te bewaren

opnieuw uitgeworpen 34
Vertaling: je lijdt aan duistere en droevige gedachten

verbrandde een arm 50
Droombeschrijving: hoop verdwenen

arm slaan 37
Betekenis: kortstondige verhoging

geef de arm 7
Vertaling van de droom: nieuwe gunstige voorstellen

ontwrichte arm 3
Interpretatie: zonsondergang van een ideaal

articuleren de arm 73
Gevoel voor de droom: behulpzame buren

zieke arm 26
Wat betekent het: vriendschappen om te verliezen

kunstmatige arm 84
Betekenis van de droom: ernstige problemen die moeten worden opgelost

neem de arm 71
Omschrijving: plannen voor de toekomst

een arm verbranden 44
Droom interpretatie: verkeerde acties aan het begin

steek in de arm 11
Vertaling: verdriet om een ​​kind

arm 73
Droombeschrijving: vriendschap en loyaliteit

vuurgegoten 48
Betekenis: intolerantie en nervositeit

rechter hand 59
Vertaling van de droom: bewijs van vriendschap

aderlating in de arm 1
Interpretatie: gevaarlijke ziekte

gegoten was 40
Gevoel voor de droom: verdiende onderscheidingen

gewond in de arm 26
Wat betekent het: u zult spoedig machtige vrienden verliezen die u tot nu toe trouw zijn gebleven

gebroken arm 4
Betekenis van de droom: tegenstrijdigheden

arm in nek 45
Omschrijving: onvoorzichtigheid bij het spreken

beweeg een arm 39
Droom interpretatie: morele nederlaag

cast voel het 62
Vertaling: momenten van paniek

voet in het gips 64
Droombeschrijving: veel obstakels voor uw project

zijn arm verwonden 64
Betekenis: laster en boosaardigheid

verband een arm 40
Vertaling van de droom: onstabiele unie

om acteurs te casten 18
Interpretatie: onzeker nieuws

mensen wegjagen 66
Gevoel voor de droom: liefde voor de naaste

elleboog in het gips 43
Wat betekent het: contrasterende relatie

om opgepakt te worden 45
Betekenis van de droom: je hebt een sterk karakter

gekneusde arm 80
Omschrijving: verlegen karakter

een arm amputeren 63
Droom interpretatie: offer voor kinderen

arm verstuiking 71
Vertaling: wrok om te overwinnen

arm tatoeage 20
Droombeschrijving: je denkt dat iemand je belachelijk maakt

arm krampen 20
Betekenis: gewetenloze acties

een arm ontwrichten 37
Vertaling van de droom: verplichtingen na te komen

pijn op de arm 65
Interpretatie: kortstondige irritatie

houd een arm vast 13
Gevoel voor de droom: twijfels en onzekerheden

gooi het net 13
Wat betekent het: ongerechtvaardigde wrok

buig een arm 44
Betekenis van de droom: fysieke zwakte

tatoeage op linkerarm 66
Omschrijving: grote veranderingen

dansers inhuren 50
Droom interpretatie: prettige ontmoetingen

gegoten messing 76
Vertaling: conflicteert met de omgeving

Rechtsaf 27
Droombeschrijving: je hebt geluk in zaken

gebrek aan een arm 2
Betekenis: verlaten van de vaderlijke of echtelijke woning

armen in gips 71
Vertaling van de droom: verminderde zenuwweerstand

werpen 68
Interpretatie: je zult beledigd zijn

een pleister 21
Gevoel voor de droom: onverwachte ondersteuning

overmatige cast 89
Wat betekent het: gebrek aan vertrouwelijkheid

om actrices te casten 16
Betekenis van de droom: kortstondige geneugten