Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Poging tot misleiding. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom poging tot misleiding. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


bedrieg haar man 66
Betekenis van de droom: familie verdriet

bedriegen met vleierij 8
Omschrijving: een beetje hoop

voor de gek houden 70
Droom interpretatie: verveling en eenzaamheid

iemand bedriegen 13
Vertaling: iets wordt onbeantwoord in de liefde

verwarring of misleiding 42
Droombeschrijving: onverwachte winsten boeken

bedriegen familieleden 69
Betekenis: veiligheid en bescherming

misleiden meester 64
Vertaling van de droom: bescherming van vrienden

succesvolle poging 80
Interpretatie: ondanks de moeilijkheden bereik je je doel

mislukte poging 38
Gevoel voor de droom: je zult een nederlaag lijden

bedrieg uw naaste 30
Wat betekent het: complicaties en verliezen

bedriegen broer 40
Betekenis van de droom: ernstige woordenwisselingen in het gezin

bedriegen de volgende 54
Omschrijving: vreemde situaties

bedriegen de streng 56
Droom interpretatie: in deze periode ontbreekt het je aan de hoofdrol

bedriegen ouders 46
Vertaling: rusteloosheid en malaise

bedrieg de kaarten 64
Droombeschrijving: kindertijd

bedriegen een vriend 11
Betekenis: serieuze beslissingen

een koper bedriegen 62
Vertaling van de droom: kans om meteen te worden aangegrepen

geprobeerd 50
Interpretatie: een brief of een gebeurtenis zal uw leven veranderen

bedriegen een partner 2
Gevoel voor de droom: onmiddellijke realisatie

poging tot leven 65
Wat betekent het: onnodige wrok

bedriegt zijn vrouw 53
Betekenis van de droom: verveling en eenzaamheid

vrienden bedriegen 34
Omschrijving: overdreven ijdelheid

bedrieger gearresteerd 26
Droom interpretatie: ongerechtvaardigde angsten en ongerustheid

bedriegen zijn vrouw 73
Vertaling: gewelddadige emoties

gebruik bedrog 90
Droombeschrijving: gevaar voor scheiding

dwaas met bedreigingen 18
Betekenis: geluk gecompromitteerd

bedriegen de autoriteiten 45
Vertaling van de droom: verwijt

zoek het scheermes 73
Interpretatie: dubbelzinnige vriendschappen

wrok voelen 58
Gevoel voor de droom: geest van overheersing

fraude op de markt 12
Wat betekent het: rivaliteit

probeer een overjas 46
Betekenis van de droom: plotselinge verandering

probeer een remedie 77
Omschrijving: onverwacht voorstel

probeer een komedie 80
Droom interpretatie: nervositeit en moeilijkheden

kronkelen van inspanning 55
Vertaling: problemen om te studeren

bedriegen de toespraak 71
Droombeschrijving: snel denken

proberen 19
Betekenis: late spijt

inspanning 81
Vertaling van de droom: problemen om te studeren

vermoeden een misleiding 36
Interpretatie: geheime hulpmiddelen

voorlopig 76
Gevoel voor de droom: vastberadenheid en stevigheid

valsspelen 5
Wat betekent het: schuldgevoelens

oplichting 9
Betekenis van de droom: ongelukkige unie

inspanning van wil 26
Omschrijving: offer om onder ogen te zien

nutteloze inspanning 18
Droom interpretatie: flegmatisch temperament

moeite besparen 15
Vertaling: zeer delicate gezondheid

zware inspanning 20
Droombeschrijving: gespannen relaties

lokken door bedrog 64
Betekenis: verlies van een vriend

terugvallen in bedrog 66
Vertaling van de droom: sentimentele geneugten

probeer het opnieuw 50
Interpretatie: eed van liefde

geld bedriegen 47
Gevoel voor de droom: voortdurende uitbuiting

sokken passen 29
Wat betekent het: goed voorteken

probeer een paard 24
Betekenis van de droom: passie en ambitie

probeer de petticoat 76
Omschrijving: overdreven reacties

probeer een auto 63
Droom interpretatie: geschillen om te vermijden

bedriegen op gewicht 23
Vertaling: opvliegende karakter

behandelen spasmen 18
Droombeschrijving: valse vertrouwelijkheid