Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Pasgeboren bevallen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom pasgeboren bevallen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kalveren 3
Betekenis van de droom: stille sereniteit

grote kalveren 50
Omschrijving: stille sereniteit

het hoeden van kalveren 37
Droom interpretatie: een vreedzame toekomst

magere kalveren 21
Vertaling: ruzies met familieleden

verlaat de pasgeborene 27
Droombeschrijving: overschaduw niet alles wat echt belangrijk is

paar kalveren 68
Betekenis: weinig energie

zogende kalveren 89
Vertaling van de droom: sterke banden van vriendschap en genegenheid

kleine armen pasgeboren 34
Interpretatie: onbereikbare verlangens

pasgeboren kleinkind 1
Gevoel voor de droom: omgaan met iets nieuws

het slachten van kalveren 28
Wat betekent het: geaccentueerde hebzucht

verdronken pasgeboren 15
Betekenis van de droom: onderdrukte projecten

borstvoeding geven aan een pasgeborene 28
Omschrijving: uitstekende besluitvormingsvaardigheden

babyuitzet voor pasgeboren 58
Droom interpretatie: herinnering aan zwangerschap of aanstaande zwangerschap

kudde kalveren 63
Vertaling: ambitie vervuld

pasgeboren 69
Droombeschrijving: projecten in ontwikkeling

nieuwgeboren kalf 9
Betekenis: mooie verrassingen in de liefde

kat bevallen 8
Vertaling van de droom: toenemende vitaliteit

koe bevallen 45
Interpretatie: interessant nieuws

dood pasgeboren 7
Gevoel voor de droom: eeuwig negatieve situatie

bevallen koningin 59
Wat betekent het: hervormingen en afwikkeling

verlaten pasgeborene 42
Betekenis van de droom: onverwacht geluk

misvormde pasgeborene 12
Omschrijving: ontdekking van intriges

pasgeboren in het gezin 61
Droom interpretatie: begin van een nieuwe periode

pasgeboren kind van vrienden 40
Vertaling: deel momenten van geluk

pasgeboren voor een vrouw 52
Droombeschrijving: je wilt moeder worden

pasgeboren pet 7
Betekenis: begrip in het gezin

bassin met pasgeboren 62
Vertaling van de droom: goede voortekenen

kinderwagen met pasgeboren 11
Interpretatie: aankomend nieuws

pasgeboren lijfje 13
Gevoel voor de droom: Goed nieuws

word born fish 39
Wat betekent het: regen

schapen die baren 7
Betekenis van de droom: belangrijke onderscheidingen

broed van vogels 55
Omschrijving: leugen

zwangere vrouw 32
Droom interpretatie: zelfvertrouwen

broed van mussen 80
Vertaling: plotselinge sympathieën

broed van duiven 53
Droombeschrijving: moeilijkheden zullen spoedig worden overwonnen

pasgetrouwden 46
Betekenis: positief nieuws

gelukkige geboorte 87
Vertaling van de droom: pijnbestendigheid

kalfsvlees 43
Interpretatie: liefdevolle relatie met een persoon die misschien overdreven behoeftig en afhankelijk van u is

bevalling 30
Gevoel voor de droom: overvloed en overvloed van winst

geef een babyuitzet 45
Wat betekent het: je hebt het moederschap opgegeven

bevallen 9
Betekenis van de droom: gewelddadige reacties

kalfsschnitzel 57
Omschrijving: mooi voorteken

geboren meid 87
Droom interpretatie: toenemende activiteit

bijensteken 13
Vertaling: overdreven irritatie

bevallen van vissen 17
Droombeschrijving: overlijden van een vrouw of een slechte bevalling

bevallen op straat 62
Betekenis: huwelijksgeschillen

kraamkliniek 43
Vertaling van de droom: verrassing en nieuws

bak kalfsvlees 27
Interpretatie: onverwachte evenementen

huwelijksbijeenkomst 6
Gevoel voor de droom: helpen om aan een familielid te geven

kalfssaus 5
Wat betekent het: sterke inkomsten

kalfsvet 64
Betekenis van de droom: cadeau komt onverwacht

kalf snuit 40
Omschrijving: goed nieuws