Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Oude vriendinnen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom oude vriendinnen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


oude schoenen 9
Betekenis van de droom: melancholie en depressie

oude weegschaal 90
Omschrijving: buitensporige bescheidenheid in het werk

oude pantoffels 32
Droom interpretatie: doorzettingsvermogen in het bedrijfsleven

oude jarretellegordel 16
Vertaling: ondersteunt en beveiligingen

oude gebouwen 13
Droombeschrijving: minachting

oude non 64
Betekenis: nuttige ervaringen

oude vriendschap 17
Vertaling van de droom: obstakels die moeten worden overwonnen

oude schoonmoeder 83
Interpretatie: noodzakelijke aanpassing

oude blouse 56
Gevoel voor de droom: uiterlijk vertoon en trots

oude dingen opgraven 70
Wat betekent het: je bent bang dat er over je geroddeld zal worden

kleine oude vrouwtjes 16
Betekenis van de droom: luister naar advies van oudere mensen

oud uniform 75
Omschrijving: training voor de toekomst

zie oud 22
Droom interpretatie: intieme zorgen

oud schaken 88
Vertaling: nieuwe relaties

oude meubels 17
Droombeschrijving: standvastigheid en trouw

oude ketting 50
Betekenis: liefde voor gerechtigheid

oude stoel 80
Vertaling van de droom: goede organisatie

oude voering 74
Interpretatie: u zult veel welzijn hebben

oude bezem 15
Gevoel voor de droom: sentimentele crises

oude gebochelde 10
Wat betekent het: geluk

oude grammofoon 50
Betekenis van de droom: geluk

oude woordenschat 70
Omschrijving: veelbelovende zaken

oude wasvrouw 12
Droom interpretatie: handige accommodatie

oude klarinet 36
Vertaling: geldverlies

antieke medailletafel 27
Droombeschrijving: gevaar voor vleierij

oud deksel 83
Betekenis: gewelddadig karakter

rijke oude vrouw 79
Vertaling van de droom: vertragingen en belemmeringen

oude mensen aansporen 29
Interpretatie: ongerechtvaardigde rusteloosheid

beledig oude mannen 63
Gevoel voor de droom: gevaarlijke relaties

oude wond 41
Wat betekent het: oneerlijke vermoedens

oude vlag 81
Betekenis van de droom: diepe bitterheid

oude gevelbekleding 82
Omschrijving: onaangename gebeurtenissen

oud jasje 50
Droom interpretatie: ernst van het doel

oude emmer 4
Vertaling: effectieve samenwerking

oude aap 37
Droombeschrijving: omstandigheden van geluk

oude typiste 2
Betekenis: nuttige tips

oude sok 21
Vertaling van de droom: laster over ons

oude zanger 15
Interpretatie: succesvolle vertraging

oude gitaar 86
Gevoel voor de droom: ambitieuze projecten

oude bloemist 79
Wat betekent het: beschamende ervaring

oud bureau 77
Betekenis van de droom: moeilijke samenwerking

binnenplaats met oud 56
Omschrijving: fysieke kracht

oud schip 4
Droom interpretatie: nieuwe initiatieven

terugtrekking van oud 31
Vertaling: weinig geluk

verliefd worden op oud 67
Droombeschrijving: goed geloof

oude verdwaalde 44
Betekenis: voorbijgaande contrasten

een oud afweermiddel 57
Vertaling van de droom: langzame bevestiging

oude boswachter 77
Interpretatie: teleurstelling en moedeloosheid

schandalige oude man 70
Gevoel voor de droom: onverschilligheid voor anderen

mooie oude man 6
Wat betekent het: ongerechtvaardigd verdriet

oude man in de gevangenis 86
Betekenis van de droom: gedachten van wraak

maskerade op de ouderwetse manier 7
Omschrijving: gebrek aan evenwicht

onderdak voor oude mensen 56
Droom interpretatie: bemoedigend nieuws

oude man in het hospice 41
Vertaling: geleidelijke verbeteringen

ga weg bij zijn vriendin 23
Droombeschrijving: je wilt anderen laten delen in je vreugde

oud vervoermiddel door dierentractie 90
Betekenis: goede toekomst