Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Ontvang kogelwond. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen ontvang kogelwond. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kogel wordt geraakt 57
Betekenis van de droom: pijnlijke ziekte

ontvang de toewijding 63
Omschrijving: vriendelijke ondersteunt

ontvang het nieuws 12
Droom interpretatie: voldoening uit het beroep

de klacht ontvangen 48
Vertaling: overdreven enthousiasme

ontvang het antwoord 11
Droombeschrijving: nutteloos wachten

een klap krijgen 84
Betekenis: iets zal je pijn doen

kogel 71
Vertaling van de droom: slecht voorteken

ontvang brochures 22
Interpretatie: duidelijkheid van ideeën

een bijdrage ontvangen 7
Gevoel voor de droom: standvastigheid

rozen ontvangen 45
Wat betekent het: wederkerige liefde

ontvang smaragd 71
Betekenis van de droom: kortstondige illusies

ontvang de verrassing 26
Omschrijving: gevaar voor oplichting

topaas ontvangen 71
Droom interpretatie: kortstondige illusie

een voorstel ontvangen 14
Vertaling: snelheid bij beslissingen

ontvang de bijbel 45
Droombeschrijving: aanvankelijke moeilijkheden

orchideeën ontvangen 82
Betekenis: trouwe vrienden

parfums ontvangen 15
Vertaling van de droom: u ontvangt goed nieuws

marmeren kogel 4
Interpretatie: afkoeling van relaties

ere ontvangen 9
Gevoel voor de droom: mentale reserves

liefdadigheid ontvangen 52
Wat betekent het: je bent oprecht

eigendom ontvangen 45
Betekenis van de droom: mogelijk huwelijk

dozen ontvangen 51
Omschrijving: liefdesverklaring

rijkdom ontvangen 10
Droom interpretatie: geldverlies

buitenlandse ontvangen 78
Vertaling: aankomst van een vriend

ontvang bloemen 40
Droombeschrijving: trouw in vriendschap

ontvang mosselen 42
Betekenis: geluk en rust

shotgun bal 60
Vertaling van de droom: kortstondige prestaties

troost ontvangen 84
Interpretatie: een recht claimen

ontvang de aanblik van groots 47
Gevoel voor de droom: eer

ontvang de aanbetaling 78
Wat betekent het: succes in zaken

een blessure oplopen 71
Betekenis van de droom: iemand is niet blij met je

zie kogel in de lucht 70
Omschrijving: valkuilen

munten ontvangen 15
Droom interpretatie: vleiende beloften

ontvang de verhoging 57
Vertaling: je bent te optimistisch

ontvang de belofte 81
Droombeschrijving: rommelig leven

een berisping krijgen 69
Betekenis: kleine moeilijkheden

vertegenwoordiging ontvangen 50
Vertaling van de droom: gronden voor straf

ontvang een pakket 17
Interpretatie: teleurstelling

om gefeliciteerd te ontvangen 7
Gevoel voor de droom: onoprechtheid

een factuur ontvangen 18
Wat betekent het: je hebt een vijand

goede wensen ontvangen 31
Betekenis van de droom: u moet uw relaties met een vriend of rivaal verduidelijken

ontvang de gastheer 18
Omschrijving: innerlijke rust

ontvang rantsoen 76
Droom interpretatie: nieuws van ver

ontvang een item 22
Vertaling: ergernissen uit het dagelijks leven

ontvang een envelop 18
Droombeschrijving: droefheid

ontvang een aansteker 38
Betekenis: verrast door een zoon

ontvang een kudde 25
Vertaling van de droom: eer

een bestelling ontvangen 12
Interpretatie: nieuwe initiatieven

ontvang een schriftelijke 35
Gevoel voor de droom: veilige vriendschappen

houd een kogel in je hand 81
Wat betekent het: je neemt geen enkel risico

ontvang graag berken 89
Betekenis van de droom: nuttige vergaderingen

cookies ontvangen 54
Omschrijving: goed nieuws in de familie

een pleidooi ontvangen 28
Droom interpretatie: financiële zorgen

ontvang een kofferbak 20
Vertaling: kwaadaardige redenering

een opmerking ontvangen 4
Droombeschrijving: effectieve samenwerking

een beurs ontvangen 55
Betekenis: oppositie