Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Nonnen in de supermarkt. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom nonnen in de supermarkt. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


supermarkt (hypermarkt) 45
Betekenis van de droom: nieuwe liefde

zusters 75
Omschrijving: verdeeldheid

communie van nonnen 79
Droom interpretatie: mislukking van een deal

ruzie tussen zusters 45
Vertaling: vertekende perspectieven in het gezin

onenigheid tussen zusters 55
Droombeschrijving: depressie

gaan winkelen 78
Betekenis: sterke attitudes

een supermarkt 85
Vertaling van de droom: dubbelzinnige ervaringen

supermarkt 30
Interpretatie: je begint aan een nieuw professioneel avontuur

zie nonnen 20
Gevoel voor de droom: je zult bekend worden bij vrome mensen

om nonnen te huisvesten 19
Wat betekent het: kattenkwaad

nonnen kastijden 24
Betekenis van de droom: plotseling verlies

weeshuis met nonnen 25
Omschrijving: sentimentele vervulling

super 80
Droom interpretatie: doelen bereikt

zie een non 16
Vertaling: ambitie

arrestatie van zus 72
Droombeschrijving: strijdlust

komst van zus 6
Betekenis: vertrouwen en oprechtheid

belediging zus 78
Vertaling van de droom: verlangen om te ontsnappen

ontmoet een non 19
Interpretatie: kwaadaardige roddels

verdringing van nonnen 30
Gevoel voor de droom: ongenoegen van een familielid

college van nonnen 6
Wat betekent het: veilige vriendschappen

dankbaar voor nonnen 60
Betekenis van de droom: economische moeilijkheden en ongewenste ontmoetingen

blijf nonnen 19
Omschrijving: kattenkwaad

profane nonnen 28
Droom interpretatie: ontevredenheid nog een paar dagen

verlaten door zijn zus 33
Vertaling: geïnteresseerde raden

klooster nonnen 53
Droombeschrijving: kleine tegenslagen

vermomd als non 58
Betekenis: gevaarlijke projecten

veel nonnen 11
Vertaling van de droom: afgunst en ongepastheid

verband voor nonnen 88
Interpretatie: discussies zonder construct

hoor nonnen zingen 3
Gevoel voor de droom: wijsheid

abt die ons komt ontmoeten 31
Wat betekent het: onoprechtheid

abt met de trein 47
Betekenis van de droom: geluk in de liefde

abt in vliegtuig 13
Omschrijving: tijdelijke moeilijkheden

abdis van het klooster 68
Droom interpretatie: stil leven

abdis in de kerk 84
Vertaling: interessant nieuws

abdis in afzondering 32
Droombeschrijving: goede deal

eigen hond blaffen 5
Betekenis: hulp van een vriend

blaffen 's nachts 20
Vertaling van de droom: kleine verklaring van afstand

lege zolder of gebruikt als opslag 48
Interpretatie: Ik haat geheim

wonen in een dakkapel 34
Gevoel voor de droom: beetje pech

verlaten hun kinderen 65
Wat betekent het: aanstaande zorgen

geef toe aan pijn 73
Betekenis van de droom: beste wensen

geef toe aan spijt 29
Omschrijving: ongegronde angsten

rivierverlaging 81
Droom interpretatie: verzwakking

verlaging van de zee 1
Vertaling: slechte daden

laat je wapens zakken 35
Droombeschrijving: vluchtig verdriet

ga de abdij binnen 36
Betekenis: eervol gedrag

zitten in de abdij 45
Vertaling van de droom: plotselinge veranderingen

drinkbak met ossen 54
Interpretatie: volgende hulp

trog met paarden 68
Gevoel voor de droom: interessante reis

drinkbak met boerderijdieren 81
Wat betekent het: bedrog van vrienden

om je als bruid te verkleden 61
Betekenis van de droom: Sorry

krijt schets 88
Omschrijving: gelukkige unie

schets in klei 60
Droom interpretatie: let op schulden

schets in was 44
Vertaling: verlies van activa

een toespraak verkorten 70
Droombeschrijving: volgende vergadering