Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Neef neef. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom neef neef. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


fuck naar huis 71
Betekenis van de droom: grote voldoening

lijken op een neef 64
Omschrijving: onvermogen om zich te concentreren

verlaten door zijn neef 24
Droom interpretatie: onverdiende onderscheidingen

neef 33
Vertaling: plotseling bezoek of zelfs onverwacht nieuws maar niet prettig

veeg de tuin 13
Droombeschrijving: begrip met vrienden

Neem de trap 22
Betekenis: onverwachte winst

veeg de straat 83
Vertaling van de droom: goede gezondheid

fuck vuiligheid 41
Interpretatie: verlaten van de vaderlijke of echtelijke woning

neuken 59
Gevoel voor de droom: herinneringen van het verleden

eerste gang 65
Wat betekent het: veranderingen in het gezin

kleindochter eerst 77
Betekenis van de droom: bescherming nodig hebben

gekwalificeerd eerst 1
Omschrijving: wisselvalligheid van relaties

gekke neef 5
Droom interpretatie: rust van geest

trouw neven en nichten 55
Vertaling: groot wonder

ondankbare neef 90
Droombeschrijving: beweging en nieuwigheid

dwaasheden 46
Betekenis: gedroomd door een dochter of weduwe klaar en gelukkig huwelijk. droomde van een getrouwde vrouw de geboorte van een kind

hondenpoep 8
Vertaling van de droom: consistentie in acties

kus kus kus 75
Interpretatie: hypocrisie bedrog

onzin doen 16
Gevoel voor de droom: handelen zonder overtuiging

eet pens 20
Wat betekent het: inkomsten en succes

kus op de nek 79
Betekenis van de droom: onduidelijke acties

Ik vind het absurd 24
Omschrijving: een persoon die je niet in overweging neemt

snijd je eelt 56
Droom interpretatie: goede voorstellen

paardenpoep 4
Vertaling: kwaadaardige roddels

rauwe pens 2
Droombeschrijving: uitstekende gezondheid

verraderlijke kus 85
Betekenis: tijdsverspilling

kus van de doden 72
Vertaling van de droom: je moet je gevoelens leren delen

broederlijke kus 34
Interpretatie: overdreven beschouwing van zichzelf

jaloers gebabbel 85
Gevoel voor de droom: middelmatigheid

darm (pens) 48
Wat betekent het: beste wensen

gekookte pens 83
Betekenis van de droom: goede zaken

vriendelijke kus 27
Omschrijving: gevaar om geld te verliezen

Franse kus 15
Droom interpretatie: nuttige ervaringen

liefdevolle kus 60
Vertaling: schadelijke interferentie door derden

vrouw kus 62
Droombeschrijving: met geduld bereik je je doel

kus van de priester 65
Betekenis: periode van rust

oneerlijke kus 62
Vertaling van de droom: misleiding verijdeld

aanhankelijke kus 78
Interpretatie: ontdekking van een geheim

kus een foto 60
Gevoel voor de droom: dankbaarheid aangetoond

meisjesachtige chat 3
Wat betekent het: brief

beslaan dier 62
Betekenis van de droom: rust en veiligheid

vrouw gebabbel 23
Omschrijving: uitbuiting door familieleden

onzin distels 19
Droom interpretatie: volgende gevecht of verraad

het kussen van familieleden 76
Vertaling: complicaties bij vriendschap

onzin show 13
Droombeschrijving: een aangename verrassing

shit in de pot 64
Betekenis: schaamte

een kus 54
Vertaling van de droom: goede gezondheid

shit in bed 44
Interpretatie: goede reputatie

vaderlijke kus 16
Gevoel voor de droom: missie te volbrengen

moederlijke kus 59
Wat betekent het: wisselvalligheid in de genegenheid

neem toch onzin 14
Betekenis van de droom: onmogelijke verplichtingen aangaan

shit in de voet 21
Omschrijving: onverwacht geluk