Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Moederinlaw medeplichtige. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom moederinlaw medeplichtige. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


medeplichtige gearresteerd 47
Betekenis van de droom: uitstekende levensvooruitzichten

veroordeelde medeplichtige 17
Omschrijving: zware beklimming

medeplichtige dief 18
Droom interpretatie: je wilt van een slechte gewoonte af

medeplichtige van een ontsnapping 77
Vertaling: financiële schade

smokkelaar met een handlanger 47
Droombeschrijving: verkregen gunst

medeplichtige aan een moord 8
Betekenis: verraad en strijd

medeplichtige bij een diefstal 38
Vertaling van de droom: geldverlies

goede schoonmoeder 8
Interpretatie: gebabbel en contrasten

woon bij de schoonmoeder 78
Gevoel voor de droom: overmatige beïnvloedbaarheid

ruzie met de schoonmoeder 13
Wat betekent het: nieuwe kennissen

medeplichtige van een oplichterij 66
Betekenis van de droom: gewelddadig karakter

eens met de schoonmoeder 42
Omschrijving: nieuws in de familie

partner in de misdaad 74
Droom interpretatie: iemand heeft een negatieve invloed op je

moeder mama 52
Vertaling: bescherming en genegenheid zullen komen van een naaste persoon

zie de moeder 39
Droombeschrijving: beste wensen

pleegmoeder 22
Betekenis: probeer socialer te zijn

de bedroefde moeder 16
Vertaling van de droom: onverwachte ontmoetingen

de moeder afweren 40
Interpretatie: grote capaciteiten

vervang de moeder 70
Gevoel voor de droom: succes in zaken

moeder en kinderen 71
Wat betekent het: wispelturigheid in de liefde

liefs moeder 52
Betekenis van de droom: verlies van vrienden

moeder gearresteerd 26
Omschrijving: verlaten van vrienden

beledig de moeder 38
Droom interpretatie: rampzalige zaken

lijken op de moeder 34
Vertaling: gevoel van veiligheid

komst van de moeder 65
Droombeschrijving: economische problemen

dode moeder 47
Betekenis: meer aandacht

streel de moeder 12
Vertaling van de droom: verdienen met werk

feliciteer de moeder 5
Interpretatie: plannen voor de toekomst

verdedig de moeder 5
Gevoel voor de droom: concentratievermogen

liefkozing moeder 19
Wat betekent het: een succesvolle deal

vertegenwoordigen de moeder 17
Betekenis van de droom: goede kansen

wend je tot de moeder 80
Omschrijving: blijvende prestaties

dood de moeder 19
Droom interpretatie: slechtheid van buren

nieuwe moeder 45
Vertaling: je hebt iets weggedaan

zorgzame moeder 68
Droombeschrijving: zorgen die op het punt staan ​​te verdwijnen

verdronken moeder 52
Betekenis: je mag je niet uiten

moeder knuffels 52
Vertaling van de droom: hebzucht genoegens

bid tot de moeder 14
Interpretatie: je bent in conflict met je geliefde

zie de puerpera 9
Gevoel voor de droom: je zult niet veel kinderen krijgen

verwaarloos de moeder 53
Wat betekent het: obstakels om te omzeilen

moeder voeden 7
Betekenis van de droom: geheime angsten

bel de moeder 25
Omschrijving: problemen op te lossen

moeder huilt 54
Droom interpretatie: bedenkingen

vervormde moeder 72
Vertaling: nalatigheid op het werk

help de moeder 17
Droombeschrijving: oprechte genegenheid

zieke moeder 59
Betekenis: Goed nieuws

kus de moeder 52
Vertaling van de droom: plotseling binnenkomen van geld

strenge moeder 69
Interpretatie: nuttige uitwisseling van ideeën

praat met moeder 16
Gevoel voor de droom: gelukkig voorteken

smeek de moeder 2
Wat betekent het: interessante vooruitzichten

spijt van de moeder 80
Betekenis van de droom: ontmoeting van persoonlijk belang

eer de moeder 57
Omschrijving: nuttige rapporten

dank de moeder 37
Droom interpretatie: uitdagende beslissing