Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Moeder in haar armen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom moeder in haar armen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


pleegmoeder 22
Betekenis van de droom: probeer socialer te zijn

de bedroefde moeder 16
Omschrijving: onverwachte ontmoetingen

moeder en kinderen 71
Droom interpretatie: wispelturigheid in de liefde

moeder mama 52
Vertaling: bescherming en genegenheid zullen komen van een naaste persoon

moeder gearresteerd 26
Droombeschrijving: verlaten van vrienden

dode moeder 47
Betekenis: meer aandacht

liefkozing moeder 19
Vertaling van de droom: een succesvolle deal

zorgzame moeder 68
Interpretatie: zorgen die op het punt staan ​​te verdwijnen

verdronken moeder 52
Gevoel voor de droom: je mag je niet uiten

moeder knuffels 52
Wat betekent het: hebzucht genoegens

zie de moeder 39
Betekenis van de droom: beste wensen

vervormde moeder 72
Omschrijving: nalatigheid op het werk

zieke moeder 59
Droom interpretatie: Goed nieuws

de moeder afweren 40
Vertaling: grote capaciteiten

vervang de moeder 70
Droombeschrijving: succes in zaken

liefs moeder 52
Betekenis: verlies van vrienden

praat met moeder 16
Vertaling van de droom: gelukkig voorteken

strenge moeder 69
Interpretatie: nuttige uitwisseling van ideeën

beledig de moeder 38
Gevoel voor de droom: rampzalige zaken

lijken op de moeder 34
Wat betekent het: gevoel van veiligheid

counseling met de moeder 82
Betekenis van de droom: discussies worden niet uitgesteld

streel de moeder 12
Omschrijving: verdienen met werk

feliciteer de moeder 5
Droom interpretatie: plannen voor de toekomst

moeder die borstvoeding geeft 77
Vertaling: overwonnen vijanden

verdedig de moeder 5
Droombeschrijving: concentratievermogen

vertegenwoordigen de moeder 17
Betekenis: goede kansen

wend je tot de moeder 80
Vertaling van de droom: blijvende prestaties

dood de moeder 19
Interpretatie: slechtheid van buren

bid tot de moeder 14
Gevoel voor de droom: je bent in conflict met je geliefde

verwaarloos de moeder 53
Wat betekent het: obstakels om te omzeilen

moeder voeden 7
Betekenis van de droom: geheime angsten

bel de moeder 25
Omschrijving: problemen op te lossen

ga met de moeder mee 55
Droom interpretatie: misverstanden bij het omgaan met zaken

moeder huilt 54
Vertaling: bedenkingen

help de moeder 17
Droombeschrijving: oprechte genegenheid

nieuwe moeder 45
Betekenis: je hebt iets weggedaan

komst van de moeder 65
Vertaling van de droom: economische problemen

kus de moeder 52
Interpretatie: plotseling binnenkomen van geld

smeek de moeder 2
Gevoel voor de droom: interessante vooruitzichten

spijt van de moeder 80
Wat betekent het: ontmoeting van persoonlijk belang

eer de moeder 57
Betekenis van de droom: nuttige rapporten

dank de moeder 37
Omschrijving: uitdagende beslissing

moeder dressing baby 52
Droom interpretatie: intimidatie door buren

toevlucht nemen tot de moeder 16
Vertaling: morele kracht

ruches de moeder 54
Droombeschrijving: familie begrafenis

slapen met de moeder 65
Betekenis: zwakke wil

vertrouw de moeder 41
Vertaling van de droom: bruikbare informatie

ontken de moeder 82
Interpretatie: vervelende opmerkingen

zorgen maken over de moeder 2
Gevoel voor de droom: nervositeit om te beheersen

ruzie met de moeder 23
Wat betekent het: verzoek om hulp

verzoenen met de moeder 78
Betekenis van de droom: zakelijke veiligheid

woon bij de moeder 69
Omschrijving: gerechtigheid en loyaliteit

praat met de moeder 88
Droom interpretatie: vriendelijke ontmoetingen