Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Mensen op brancards. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom mensen op brancards. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


ziek op een brancard 50
Betekenis van de droom: uitbuiting door vrienden

weggelopen mensen 83
Omschrijving: rusteloosheid

mensen op het station 5
Droom interpretatie: zwakte van karakter

plaats vol mensen 4
Vertaling: veel zaken in zicht

gemompel van mensen 40
Droombeschrijving: geheime gedachten

mensen op straat 4
Betekenis: kortstondige geneugten

lift met mensen 46
Vertaling van de droom: voordelige accommodatie

mensen in de kerk 31
Interpretatie: goede hoop

mensen schreeuwen 67
Gevoel voor de droom: verdriet en zorgen

verwarring van mensen 8
Wat betekent het: verlegenheid en wantrouwen

mensen vieren 76
Betekenis van de droom: Leuke ontmoeting

mensen op het plein 31
Omschrijving: vreugde en voldoening

samenkomen van mensen 83
Droom interpretatie: tests om te overwinnen

stormloop van mensen 7
Vertaling: gebrek aan moed

pop uit mensen 29
Droombeschrijving: succes in de liefde

menigte mensen 35
Betekenis: grillige rapporten

baroccio met mensen 6
Vertaling van de droom: probeer socialer te zijn

paren van mensen 36
Interpretatie: uitbundigheid

veel mensen 30
Gevoel voor de droom: pretentieuze attitudes

samenzwering van de mensen 90
Wat betekent het: afnemende gezondheid

auto met mensen 78
Betekenis van de droom: schitterende locatie

stel jezelf voor aan mensen 43
Omschrijving: materieel welzijn

bloedbad van mensen 50
Droom interpretatie: wrok onmiddellijk worden verwijderd

kar met mensen 25
Vertaling: geest van overheersing

mensen in de bioscoop 60
Droombeschrijving: fysieke zwakte

boot met mensen 3
Betekenis: overmatige gevoeligheid

mensen registreren 70
Vertaling van de droom: misverstanden en ergernissen

invloedrijke mensen 62
Interpretatie: je voelt niet die zekerheid in de liefde die je eerder had

de bijeenkomst van veel mensen 4
Gevoel voor de droom: u krijgt een belangrijk bezoek

mensen 30
Wat betekent het: rust van geest

pessimistische mensen 70
Betekenis van de droom: je hebt veel kracht en moed

groepering van mensen 90
Omschrijving: gepassioneerd karakter

zoek mensen 74
Droom interpretatie: overhaaste oordelen

tram met mensen 66
Vertaling: sentimenteel avontuur

mensen vertrappelen 34
Droombeschrijving: gevaar voor ziekte

mensen verbergen 30
Betekenis: onnodige controverse

mensen tegen het lijf lopen 19
Vertaling van de droom: ernstige pijn

ontmoeting van de mensen 55
Interpretatie: rust van geest

ontwijk mensen 48
Gevoel voor de droom: onderscheidingen

zie mensen met warrig haar 52
Wat betekent het: goed voorteken in zaken

groep mensen 11
Betekenis van de droom: bedrieglijke illusies

landing van mensen 81
Omschrijving: onzekere gevoelens

verdedig mensen 11
Droom interpretatie: discontinue activiteit

lounge met mensen 11
Vertaling: ingewikkelde situatie

vierkant met mensen 30
Droombeschrijving: melancholie om te overwinnen

demonstratie van de mensen 67
Betekenis: geschillen

mensen verleiden 51
Vertaling van de droom: advies ontvangen

vervoer met mensen 78
Interpretatie: schitterende locatie

zich terugtrekken uit mensen 46
Gevoel voor de droom: vrijgevigheid te tonen

magazijn met mensen 28
Wat betekent het: welvaart en welzijn

synagoge vol mensen 36
Betekenis van de droom: goede organisatie

hal met mensen 32
Omschrijving: nieuwe initiatieven