Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Mannelijk kind protesteren. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom mannelijk kind protesteren. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


bel een kind 72
Betekenis van de droom: Goed bedrijf

een misvormd kind 39
Omschrijving: grote teleurstelling

werkloos kind 77
Droom interpretatie: geld terug

delegeer een kind 80
Vertaling: wrok en onenigheid

een kind belasteren 19
Droombeschrijving: tegenslagen te overwinnen

een kind klauteren 32
Betekenis: obstakels en moeilijkheden

een zoon hebben 55
Vertaling van de droom: geluk

legitimeren kind 9
Interpretatie: buitensporige tolerantie

adviseer een kind 46
Gevoel voor de droom: goede relaties

wend je tot een kind 74
Wat betekent het: consistentie in principes

trouwen met een kind 71
Betekenis van de droom: verzoek om hulp

offer een kind 25
Omschrijving: serieuze verschillen

celibatair kind 15
Droom interpretatie: problemen en jaloezie

derde kind 61
Vertaling: verkeerde initiatieven

denk opnieuw aan een kind 60
Droombeschrijving: sterke persoonlijkheid

slechte zoon 80
Betekenis: interessante medewerkers

antwoord op het kind 59
Vertaling van de droom: buitensporige eisen

verlangen naar een kind 80
Interpretatie: bloederige momenten

dief zoon 41
Gevoel voor de droom: crisis van rebellie

gekke zoon 89
Wat betekent het: situaties die moeten worden opgelost

verontwaardigd zijn over een kind 53
Betekenis van de droom: onnodig risico

dronken zoon 69
Omschrijving: nuttige beveiligingen

verdronken zoon 60
Droom interpretatie: welvaart

krab zoon 46
Vertaling: veel geluk

onderdanige zoon 17
Droombeschrijving: prestaties van intentie

zoon kreupel 1
Betekenis: herstellende gezondheid

backend processor zoon 62
Vertaling van de droom: succesvol in economische projecten

zoon 60
Interpretatie: hoop potentieel of jong deel van jezelf

voetballer zoon 55
Gevoel voor de droom: gerechtelijke etiquette en trots

zoon met een diploma 20
Wat betekent het: binnenkort zul je tevreden zijn

schooljongen zoon 4
Betekenis van de droom: slagen voor tests

zoon in de gevangenis 7
Omschrijving: gevaar afgewend

beleefde zoon 56
Droom interpretatie: neiging tot rebellie

zoon verliefd 38
Vertaling: standpunt moet worden verduidelijkt

perverse zoon 29
Droombeschrijving: onnodige zorgen voor de kinderen

verwende zoon 65
Betekenis: je bent zeker van jezelf

goed opgeleide zoon 90
Vertaling van de droom: verlies van een voorwerp

red een zoon 18
Interpretatie: goede deals

veroordeelde zoon 20
Gevoel voor de droom: te beheersen uitgaven

zoon priester 14
Wat betekent het: persoonlijke voldoening

soldaat zoon 24
Betekenis van de droom: ambities vervuld

een zoon wreken 42
Omschrijving: concessies te doen

zoon is afgestudeerd 60
Droom interpretatie: gevaar vermeden

vrede sluiten met het kind 73
Vertaling: slechte bedoelingen

geadopteerd kind 10
Droombeschrijving: je ziet je verlangen onbereikbaar

onwetende zoon 89
Betekenis: nutteloze sterke angst

verzoenen met een kind 42
Vertaling van de droom: goed gerichte beslissingen

zie zoon 25
Interpretatie: economische zorgen

ontsnapte zoon 17
Gevoel voor de droom: je moet vertrouwen hebben in jezelf

vrijgezel zoon 11
Wat betekent het: geheime ontheffingen

de zoon van de speler 45
Betekenis van de droom: geldverlies

zieke zoon 6
Omschrijving: inspannende ervaringen

roekeloze zoon 22
Droom interpretatie: kortstondig verdriet

ontvoerde zoon 56
Vertaling: een milde ziekte zal uw kind treffen