Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Lijden aan diefstal van de kerkhofportefeuille. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom lijden aan diefstal van de kerkhofportefeuille. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


een diefstal lijden 62
Betekenis van de droom: kwade trouw van een collega

zoek de portemonnee 14
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: kortstondige verlegenheid

begraafplaats 6
Droom interpretatie: afgedankte aspecten van jezelf

lijd aan de overval 33
Als je het hebt gedroomd, betekent het: kortdurende ziekte

weduwnaar op de begraafplaats 20
De droominterpretatie is: toezeggingen die moeten worden gedaan

snuffel door je portemonnee 78
Dit is wat het zou kunnen betekenen: goede gezondheid

non op de begraafplaats 6
Volgens de Smorfia betekent het: eenvoudige arrangementen

poging tot diefstal 18
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: tegenstrijdig karakter

berouw hebben van een diefstal 12
Dromen betekent dit: slechte ontmoetingen

dag diefstal 53
De verklaring volgens de kliek is: programma's die moeten worden beoordeeld

meld diefstal 3
Betekenis van de cabal: gevaar voor misstappen

begeleiden naar de begraafplaats 32
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: hulp van vrienden

plan een diefstal 56
Voor de cabal is de interpretatie: gevaarlijke gevaren

bid op de begraafplaats 80
Als je het hebt gedroomd, betekent het: achting en erkenningen

lichaam op de begraafplaats 90
Ezoteryczne znaczenie: plotseling obstakel

doodskist op de begraafplaats 90
Dit is wat het zou kunnen betekenen: gevaarlijke vertrouwelingen

weduwe op de begraafplaats 30
Interpretatie en betekenis: lichte ongesteldheid

bombarderen een begraafplaats 64
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: inkomen van geld

diefstal plegen 2
Uitleg van de droom: geldverlies

verlichte begraafplaats 23
De verklaring volgens de kliek is: risicovolle bedrijven

stadsbegraafplaats 66
Betekenis van de cabal: veranderende gezondheid

begraafplaats met bloemen 13
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: gevaarlijke besluiteloosheid

bezoek een begraafplaats 68
Voor de cabal is de interpretatie: onnodige zorgen

priester op de begraafplaats 69
Als je het hebt gedroomd, betekent het: snelle zaken

op de begraafplaats zijn 89
Ezoteryczne znaczenie: geluk

diefstal 63
Dit is wat het zou kunnen betekenen: gebrek aan praktisch gevoel

kredietportefeuille 68
Interpretatie en betekenis: kwakzalverij

medeplichtige bij een diefstal 38
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: geldverlies

ongedekte diefstal 61
Uitleg van de droom: gevaar voor ziekte

ga naar de begraafplaats 66
De verklaring volgens de kliek is: misleiding door vrienden

nieuwe begraafplaats 12
Betekenis van de cabal: goede hechte vriendschap

diefstal veroorzaken 77
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: moeilijke verduidelijkingen

diefstal met doden 61
Voor de cabal is de interpretatie: consistentie

zie een begraafplaats 75
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ziekte in het gezin

begrijp diefstal 44
Ezoteryczne znaczenie: onaangename verrassing

diefstal van zilverwerk 21
Dit is wat het zou kunnen betekenen: uitstekende gezondheid

open begraafplaats 28
Interpretatie en betekenis: gebrek aan wilskracht

gesloten begraafplaats 77
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: gunstige relaties

gewelddadige diefstal 7
Uitleg van de droom: verijdelde onderhandelingen

lijd wraak 23
De verklaring volgens de kliek is: kleine moeilijkheden

dorp begraafplaats 19
Betekenis van de cabal: kortstondige zorgen

begraafplaats lopen daarin 7
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: volgende ziekte van familielid

lijden aan een schandaal 4
Voor de cabal is de interpretatie: innerlijke spanning

vervoer naar de begraafplaats 80
Als je het hebt gedroomd, betekent het: onnodige offers

ten onrechte lijden 56
Ezoteryczne znaczenie: discontinuïteit in actie

lijdt aan een ziekte 70
Dit is wat het zou kunnen betekenen: goede gezondheid

dorst lijden 40
Interpretatie en betekenis: verzoening met familieleden

lijden zien 48
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: uitstekende fysieke conditie

lijdt aan dorst 21
Uitleg van de droom: excessen en wanorde

lijden onder vervolging 25
De verklaring volgens de kliek is: ernstige ruzies met mensen thuis of met goede vrienden

een nederlaag lijden 34
Betekenis van de cabal: interessante voorstellen

oude begraafplaats 62
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: service geweigerd

lijd aan verraad 67
Voor de cabal is de interpretatie: geheime straf

doden voor diefstal 41
Als je het hebt gedroomd, betekent het: geldverlies

aangifte doen van diefstal 76
Ezoteryczne znaczenie: gebrek aan wilskracht

simuleer een diefstal 1
Dit is wat het zou kunnen betekenen: moeilijke periode om te overwinnen

verrijken voor diefstal 16
Interpretatie en betekenis: moeten heel voorzichtig zijn bij het spreken

veroordeeld voor diefstal 13
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: rust van geest

verberg de diefstal 11
Uitleg van de droom: financiële verliezen

honger lijden 12
De verklaring volgens de kliek is: winstgevende zaak