Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Koning ferdinand. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom koning ferdinand. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


st. ferdinand 52
Betekenis van de droom: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

oude koning 18
Omschrijving: belangrijke inkomsten

koning 76
Droom interpretatie: voorteken van onheil

jonge koning 25
Vertaling: minachtende attitudes

koning in koets 22
Droombeschrijving: vastberaden wil

koning met koningin 63
Betekenis: succesvol bedrijf

koning met kroon 21
Vertaling van de droom: goede zaken

koning op de vlucht 28
Interpretatie: grote intuïtie

koning met de rechtbank 11
Gevoel voor de droom: voordelige mogelijkheden

koning naar het balkon 50
Wat betekent het: bittere teleurstelling

koning die aftreedt 80
Betekenis van de droom: tests en verplichtingen

koning op de troon 90
Omschrijving: gevaar voor misleiding

Schaak koning 59
Droom interpretatie: je voelt je meester over je bestemming

koning van bekers 25
Vertaling: vreugde van het leven

dode koning 17
Droombeschrijving: vooroordelen die overwonnen moeten worden

tiran koning 47
Betekenis: oppositie overwonnen

koning van zwaarden 7
Vertaling van de droom: interessante reis

koning van munten 71
Interpretatie: winstgevende speculaties

koning van clubs 43
Gevoel voor de droom: aanpassingsvermogen

wees de koning 89
Wat betekent het: ontdekking van misleidingen

zijn goed 10
Betekenis van de droom: nuttige rapporten

opnieuw uitgeworpen 34
Omschrijving: je lijdt aan duistere en droevige gedachten

juich de koning toe 8
Droom interpretatie: impulsieve passies

King's trouwring 30
Vertaling: obstakels in het beroep

King's hellebaard 36
Droombeschrijving: uitzonderlijke weerstand

opnieuw in de gevangenis 66
Betekenis: rustig werk

woordenwisseling met de koning 40
Vertaling van de droom: problemen in de liefde

admiraal met de koning 90
Interpretatie: vluchtig verdriet

ga met de koning 90
Gevoel voor de droom: terechte kritiek

poging tot de koning 30
Wat betekent het: buitensporig autoritarisme

vice koning 11
Betekenis van de droom: oppositie

verkiezing van de koning 61
Omschrijving: gunstige dagen

favoriet van koningen 78
Droom interpretatie: instincten om te controleren

gedenkteken van de koning 1
Vertaling: enthousiasme voor goed nieuws

zie of wees rajah Indiase prins 55
Droombeschrijving: oppositie

eekhoorntjesbrood 54
Betekenis: langzame maar zekere vooruitgang

st. kinga 75
Vertaling van de droom: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

schors 79
Interpretatie: er zijn vleiers in uw kring die valse vrienden blijken te zijn

eigen hond blaffen 5
Gevoel voor de droom: hulp van een vriend

de hond van de buren blaft 78
Wat betekent het: verzoek geaccepteerd

geblaf van een onbekende hond 70
Betekenis van de droom: dreiging van gevaar

blaffen van een waakhond 20
Omschrijving: goed nieuws

blaffen waar je last van hebt 54
Droom interpretatie: verlies van bescherming

blaffen overdag 34
Vertaling: oppositie

blaffen 's nachts 20
Droombeschrijving: kleine verklaring van afstand

naar de maan blaffen 48
Betekenis: bescherming

een obstakel afbreken 48
Vertaling van de droom: tegenwoordigheid van geest

spreek in de abdij 61
Interpretatie: afgunst

non's jurk 89
Gevoel voor de droom: slechte insinuaties

aboriginal krijger 19
Wat betekent het: zware verplichtingen

knuffelende vrouw 54
Betekenis van de droom: moeilijkheid

een vijand strelen 12
Omschrijving: tegenover geluk

een kat aaien 47
Droom interpretatie: bedenkingen