Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Konijnenpoep. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom konijnenpoep. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


shit 53
Betekenis van de droom: geld

shit in de voet 21
Omschrijving: onverwacht geluk

eet stront 11
Droom interpretatie: onzekerheid schande

een konijn grootbrengen 84
Vertaling: fout om te repareren

schatje 3
Droombeschrijving: vruchtbaarheid en overvloed

shit met wormen 76
Betekenis: Goed nieuws

grote shit 26
Vertaling van de droom: hoop en idealen

konijn eten 34
Interpretatie: buitensporige trots

eet het konijn 27
Gevoel voor de droom: verkeerde beslissing

vliegen shit 61
Wat betekent het: ambities te beteugelen

dood het konijn 14
Betekenis van de droom: gevaar voor misleiding

konijn 20
Omschrijving: naïef en oprecht persoon

dood konijn 73
Droom interpretatie: gerechtvaardigde verwijten

rood konijn 85
Vertaling: toewijding aan je geliefde

hondenpoep 8
Droombeschrijving: consistentie in acties

konijnenhuid 56
Betekenis: je voelt je bijzonder kwetsbaar

71 - klassieke smorfia: de shit man 71

konijnenvlees 8
Interpretatie: interessant sociaal leven

zwart konijn 45
Gevoel voor de droom: niet eens met een vriend

grijs konijn 13
Wat betekent het: contrasten om geldelijke redenen

paardenpoep 4
Betekenis van de droom: kwaadaardige roddels

wit konijn 39
Omschrijving: goede initiatieven

shit op het plein 31
Droom interpretatie: gevaarlijke vriendschappen

shit op het platteland 59
Vertaling: onverwacht goed nieuws

kudde konijnen 76
Droombeschrijving: nieuwe relaties

kooi konijnen 81
Betekenis: weinig verlangen om te vechten

shit in de pot 64
Vertaling van de droom: schaamte

shit in bed 44
Interpretatie: goede reputatie

kooi met konijnen 88
Gevoel voor de droom: Intellectuele vaardigheden

huid konijnen 60
Wat betekent het: goede oplossingen

stront in je broek 71
Betekenis van de droom: geheim onthuld

shit aan de tafel 26
Omschrijving: verraad door vijanden en jaloerse mensen van wie we denken dat ze vrienden zijn

shit in het theater 46
Droom interpretatie: u wijst belangrijke verantwoordelijkheden af

hak konijnen 64
Vertaling: affectief egocentrisme

stront van kool 11
Droombeschrijving: ijver en geduld

stront in de hoed 20
Betekenis: onverwachte bezoeken

hazenjacht 22
Vertaling van de droom: afgunst ontdekt

hazenhuid 44
Interpretatie: geluk in de liefde

fuck vuiligheid 41
Gevoel voor de droom: verlaten van de vaderlijke of echtelijke woning

kook de haas 81
Wat betekent het: voorbijgaande genoegens

gewonde haas 88
Betekenis van de droom: je moet je talenten ook op een andere manier gaan exploiteren

dood de haas 52
Omschrijving: angst voor morgen

haas loopt weg 89
Droom interpretatie: angsten en angsten

gekookte haas 15
Vertaling: ijdele pogingen

spoor van de haas 76
Droombeschrijving: plot verijdeld

splice haas 53
Betekenis: gevaarlijke zaken

jaag op de haas 18
Vertaling van de droom: gevaar afgewend

hazen villen 85
Interpretatie: geldverlies

stront broccoli 9
Gevoel voor de droom: geluk overwonnen

hazen wegspoelen 50
Wat betekent het: ongebreidelde genoegens

hakken hazen 78
Betekenis van de droom: financiële schade

shit in de fauteuil 7
Omschrijving: pas op voor lange reizen

rotzooi in huis 24
Droom interpretatie: val van een huis