Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Koffers buiten het huis. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen koffers buiten het huis. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


buiten het huis 36
Betekenis van de droom: toekomstige hoeveelheden

breng koffers 41
Omschrijving: rusteloosheid

lunch buitenshuis 71
Droom interpretatie: waarschijnlijke reis

slaapwandelaar het huis uit 73
Vertaling: nervositeit en opwinding

van huis verdreven 50
Droombeschrijving: gemakkelijke misverstanden

verbrand in het huis 49
Betekenis: problemen in het gezin

verlicht huis 90
Vertaling van de droom: buitengewone kosten

duiven in huis 63
Interpretatie: geluk in de liefde

hagedissen in huis 84
Gevoel voor de droom: uitstekende fortuinen

giraf in huis 32
Wat betekent het: weinig rationaliteit in de keuzes in uw keuzes

ga weg van huis 45
Betekenis van de droom: overdreven opwinding

cheetah in het huis 88
Omschrijving: een familielid dat jou conditioneert

herstel huis 8
Droom interpretatie: snelle veranderingen

gevel van het huis 7
Vertaling: genoegens

rotzooi in huis 24
Droombeschrijving: val van een huis

inhuldigen huis 18
Betekenis: laster die schade toebrengt

weglopen van huis 40
Vertaling van de droom: moeilijkheden en problemen

gekakel in huis 74
Interpretatie: reis te plannen

witkalk huis 53
Gevoel voor de droom: opgewektheid

ga naar huis 59
Wat betekent het: verwijdering van een geliefde

eet abrikoos buiten het seizoen 3
Betekenis van de droom: hoop verdwenen

vallende sterren in huis 64
Omschrijving: ziekte verlaten van het huis brand

declameren in het huis 58
Droom interpretatie: remming en complexen

kerststal in het huis 84
Vertaling: succes en sympathieën

opgehangen in het huis 3
Droombeschrijving: geneigde relaties met enkele kennissen

uit het huis geschopt 46
Betekenis: geluk en vreugde

fuck naar huis 71
Vertaling van de droom: grote voldoening

huis kolommen 61
Interpretatie: ramp

bruisend rond het huis 6
Gevoel voor de droom: nieuwe initiatieven

betaal de huur van het huis 6
Wat betekent het: nieuwe verantwoordelijkheden

slaapwandelaar in huis 81
Betekenis van de droom: onstabiele situatie

ontsnappen uit het huis 40
Omschrijving: waarschijnlijke moeilijkheden

schoonmaak in huis 70
Droom interpretatie: verandering van programma

luieren door het huis 30
Vertaling: fantasierijke wensen

baar in huis 22
Droombeschrijving: zorgen over een familielid

naakt voor thuis 69
Betekenis: begrip in liefde

bliksem slaat in je hoofd of huis 1
Vertaling van de droom: verlies van eigendommen verwondingen

vestigen zich thuis 76
Interpretatie: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

dak van een huis 17
Gevoel voor de droom: nieuwe ideeën die moeten worden geïmplementeerd

huiselijke toeeigening 90
Wat betekent het: sereniteit van geest

thuis opvoeden 57
Betekenis van de droom: objectiviteit van oordeel

bombardementen op een huis 66
Omschrijving: verzoek om besloten maatregelen

lift van een huis 32
Droom interpretatie: goede werkprestaties

overstroming van een huis 42
Vertaling: bedrog van liefde

ruim het huis op 89
Droombeschrijving: serene vreugde

hoogte van een huis 29
Betekenis: inzicht in het werk

vuurvlieg in huis 88
Vertaling van de droom: nieuw levensbloed in de familie

het huis onderverhuren 39
Interpretatie: innerlijke vernieuwing

bewaarder van een huis 60
Gevoel voor de droom: verandering van bedrijf

feesten in huis 59
Wat betekent het: geluk in het gezin

huis gang 84
Betekenis van de droom: morele kracht