Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Knap regiment. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom knap regiment. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


zegevierend regiment 82
Betekenis van de droom: impulsief temperament

vijandelijk regiment 16
Omschrijving: problemen op te lossen

ingelijst regiment 84
Droom interpretatie: goed advies om te volgen

regiment 27
Vertaling: kleine ellende

regiment in de loopgraven 85
Droombeschrijving: standvastigheid en vasthoudendheid

gewapend regiment 65
Betekenis: koppigheid en nervositeit

verslagen regiment 17
Vertaling van de droom: gelukkige bewegingen

regiment van bersaglieri 70
Interpretatie: onverwachte winsten

regiment vechten 55
Gevoel voor de droom: bevredigingen van een jonge man

regiment van carabinieri 73
Wat betekent het: morele eerlijkheid

regiment soldaten 8
Betekenis van de droom: gedwarsboomde liefde

regiment op parade 80
Omschrijving: verrast door een jonge man

infanterieregiment 12
Droom interpretatie: succesvolle kluis

cavalerieregiment 68
Vertaling: gevaar lopen

regimentsvlag 43
Droombeschrijving: kleine ellende

regiment met vlag 90
Betekenis: groot nieuws

mooie pot 51
Vertaling van de droom: verdiensten in het buitenland

regiment bij de manoeuvres 22
Interpretatie: lange wacht

knap karakter 90
Gevoel voor de droom: prettige reis

mooi of schoonheid 6
Wat betekent het: alles is vluchtig zelfs schoonheid

mooi 6
Betekenis van de droom: lang en rustig leven

mooi lachen 25
Omschrijving: ongebruikelijke gebeurtenissen

mooi gezicht 90
Droom interpretatie: veranderende ideeën

mooie meid 29
Vertaling: sentimentele geneugten

mooie boot 6
Droombeschrijving: trots en arrogantie

leuk moment 40
Betekenis: hulp in nood

mooie droom 27
Vertaling van de droom: nieuwe avonturen

mooi paard 54
Interpretatie: advies om te volgen

mooie fee 29
Gevoel voor de droom: originaliteit van het denken

Leuke ontmoeting 5
Wat betekent het: verkeerde overtuigingen

mooi kapsel 57
Betekenis van de droom: wees op uw hoede anders zal er een ongeluk met u gebeuren

mooie teef 31
Omschrijving: verlangen naar liefde

mooi 's nachts 39
Droom interpretatie: hulp van een vriend

mooie ochtend 17
Vertaling: overwinnen tegenstellingen

leuke verrassing 10
Droombeschrijving: ontspannende haakjes

prachtige kerk 12
Betekenis: goede locatie

mooi meisje 29
Vertaling van de droom: sentimenteel geluk

mooie teint 84
Interpretatie: levendigheid van de geest

mooie hoer 81
Gevoel voor de droom: sereniteit van oordeel

mooie augustus 56
Wat betekent het: Goed nieuws

wees bij zijn schoonheid 10
Betekenis van de droom: verleiding plezierig tijdverdrijf

mooie en rijke vrouw 61
Omschrijving: overlijden van de vader of moeder

mooi frame 66
Droom interpretatie: tolerantie

mooi been 50
Vertaling: ruzies met familieleden

mooie constructie 44
Droombeschrijving: misplaatst vertrouwen

prachtig uitzicht 36
Betekenis: goede overeenkomst met vrienden

prachtige stad 6
Vertaling van de droom: goede hoop

mooie baby 2
Interpretatie: rooskleurige voorspellingen

mooie roeping 1
Gevoel voor de droom: opgewektheid

prachtige kalligrafie 40
Wat betekent het: vals vertrouwen

mooi paardje dat rond het huis rent 42
Betekenis van de droom: je trouwt met een goede vrouw

mooi overdag 9
Omschrijving: gevaarlijke tegenstander

mooie winter 37
Droom interpretatie: melancholie en depressie

naakt om een ​​mooie en welgevormde vrouw te zien 79
Vertaling: grote zorgen

zie een mooie miniatuur 11
Droombeschrijving: je hebt artistiek gevoel en loopt voorop