Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Kleine vissen poepen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom kleine vissen poepen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


poep 53
Betekenis van de droom: geld

vis die stinkt 54
Omschrijving: wijziging van het adres van het bedrijf

weeg vissen 66
Droom interpretatie: probeer met iemand te praten die niet naar je wil luisteren

vangst van vis 17
Vertaling: uitstekende vooruitzichten

spinnenweb maken 67
Droombeschrijving: tijdelijke tevredenheid

kalkoen doet het wiel 42
Betekenis: oneerlijke relaties

arbeider die kalk maakt 47
Vertaling van de droom: Er wachten u veel moeilijkheden

timmerman die doodskisten maakt 19
Interpretatie: veel geluk

kardinaal doet mis 64
Gevoel voor de droom: periode van reflectie in de liefde

cappuccino doet massa 3
Wat betekent het: situaties die zullen worden heroverwogen

barman doet rekeningen 53
Betekenis van de droom: vreugde

zie hoe vissen worden geboren 38
Omschrijving: vreugde gezondheid

vissen in de zee 13
Droom interpretatie: benoemingen worden uitgesteld

kettingzaag die veel lawaai maakt: 68
Vertaling: verdriet en slechte gevoelens

vis hebben 89
Droombeschrijving: dure genoegens

honingbij maken 59
Betekenis: bevrijding van vervelende mensen

vissen in het meer 77
Vertaling van de droom: ongecontroleerde schoten

kettingzaag die veel rook maakt 9
Interpretatie: storing of vervelende verandering

baal vis 90
Gevoel voor de droom: nieuwe sensaties

kapper doet haar 4
Wat betekent het: een aangename verrassing

bevallen van vissen 17
Betekenis van de droom: overlijden van een vrouw of een slechte bevalling

vis in de pot 65
Omschrijving: fysieke onbalans

schipper die het net maakt 48
Droom interpretatie: uitstel van projecten

importeer vis 77
Vertaling: organisatievaardigheden

luzernevissen 23
Droombeschrijving: je zult onenigheid hebben

kleine vis 43
Betekenis: toorn en ondergang allemaal in verhouding tot de hoeveelheid

om vis te roken 46
Vertaling van de droom: groot wonder

vis skelet 51
Interpretatie: onrealiseerbare projecten

canon die massa doet 69
Gevoel voor de droom: weigering voor opgelegde rituelen

aartsbisschop die bezoeken aflegt 48
Wat betekent het: erkende verdiensten

spies vis 19
Betekenis van de droom: sterke wil

kapper die likdoorns maakt 49
Omschrijving: je zult iets plezierigs doen met je geliefde

ingenieur die schattingen maakt 14
Droom interpretatie: impulsief temperament

aquarium met vissen 59
Vertaling: beperkte capaciteit voor actie

vis van verschillende kleur 17
Droombeschrijving: ziekte groei

trambestuurder die manoeuvre maakt 52
Betekenis: jaloezie en intriges

vissen in een glazen tank 14
Vertaling van de droom: stasis in het affectieve veld

word born fish 39
Interpretatie: regen

vijver met levende vissen 55
Gevoel voor de droom: goede vriendschappen

aquarium met tropische vissen 74
Wat betekent het: teleurstelling

visteelt 33
Betekenis van de droom: sterke indrukbaarheid

school vissen 18
Omschrijving: ernstige vijandigheden

viskwekerij 48
Droom interpretatie: plotseling geluk

vissen op inktvis 89
Vertaling: verlangen om tevoorschijn te komen

snijden van vis 32
Droombeschrijving: vriendschap in gevaar

vrouw vrijen 26
Betekenis: sterke hartstochtelijke instincten

koude vis 66
Vertaling van de droom: beïnvloedbaarheid

vis verkopen 13
Interpretatie: geleidelijke verbetering

net met vis 17
Gevoel voor de droom: amoureuze ontmoetingen