Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Klein meisje op school begroeten. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom klein meisje op school begroeten. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


landelijke school 14
Betekenis van de droom: sterke indrukbaarheid

gezond kind 62
Omschrijving: nieuwe hoop

school 3
Droom interpretatie: een gelukkige gebeurtenis zal het gezin vreugde brengen

meisje op school 38
Vertaling: goede samenwerking

negeren school 65
Droombeschrijving: gebrek aan oprechtheid

klein meisje kraag 33
Betekenis: ongegronde angsten

school met leraar 18
Vertaling van de droom: vage hoop

school missen 89
Interpretatie: innerlijke ontevredenheid

gezond 47
Gevoel voor de droom: bedenkingen

groet minnaar 3
Wat betekent het: tevredenheid en onderscheidingen

jongens op school 23
Betekenis van de droom: ruimdenkend

lesgeven op school 63
Omschrijving: consolidatie van een programma

ga weg van school 73
Droom interpretatie: ruzies tussen vrienden

school verlichting 33
Vertaling: klein maar veilig inkomen

wees op school 28
Droombeschrijving: verrassing en onverwacht

prive school 24
Betekenis: geleidelijke verbetering

lege school 8
Vertaling van de droom: onrecht te overwinnen

declameren op school 42
Interpretatie: gemakkelijke prestaties

school met leerlingen 36
Gevoel voor de droom: gevoelens van liefde

lagere school 88
Wat betekent het: houding om te corrigeren

opvoeden op school 80
Betekenis van de droom: relevante conclusies

race op school 38
Omschrijving: eenzaamheid

van school gestuurd 38
Droom interpretatie: nieuws uit vriendschappen

afgeleid worden op school 84
Vertaling: mogelijke verrassingen

openbare school 55
Droombeschrijving: dringende belangen

ga een school binnen 82
Betekenis: gunstige omstandigheden

bezoek de school 15
Vertaling van de droom: uitingen van medeleven

rechtvaardig jezelf op school 65
Interpretatie: men is op de goede weg in het leven in de goede richting

ontsnappen van school 41
Gevoel voor de droom: goede gezondheid

buiten school 23
Wat betekent het: behoefte aan rust

bank school 31
Betekenis van de droom: tevredenheid van een jonge man

studeren op school 6
Omschrijving: nieuwe hoop

meisjesschool 29
Droom interpretatie: zoeken naar vrijheid

school verlaten 76
Vertaling: onredelijke koppigheid

school stoel 9
Droombeschrijving: overvloed

school natuurlijk 18
Betekenis: zinloze acties

naar school gaan 86
Vertaling van de droom: onverenigbaarheid van karakter

groet leraar 78
Interpretatie: onstabiele relaties

jongensschool 27
Gevoel voor de droom: situatie niet ingewikkeld te zijn

inschrijven op school 88
Wat betekent het: zenuwachtige spanning

taalschool 72
Betekenis van de droom: gezondheid om te controleren

mondeling begroeten 55
Omschrijving: gelukkige prestaties

open een school 63
Droom interpretatie: voorbijgaande malaise

school banner 35
Vertaling: bezorgdheid van familieleden

tekenschool 73
Droombeschrijving: rechten om te verdedigen

een school runnen 82
Betekenis: zwakte om te overwinnen

groet huilen 15
Vertaling van de droom: genereuze impulsen

gezonde lichaamsorganen 10
Interpretatie: rijkdom

groeten superieuren 2
Gevoel voor de droom: belangen om voor te zorgen

groet vriendje 4
Wat betekent het: onverwachte gebeurtenis

ga naar school 57
Betekenis van de droom: rijping van projecten

wees gezond 29
Omschrijving: innerlijke zekerheid

van school gestuurd worden 2
Droom interpretatie: innerlijke contrasten

leraar op school 17
Vertaling: je verdient met de activiteit

dansschool 32
Droombeschrijving: sentimentele verrassingen