Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Je stem verheffen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom je stem verheffen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


je stem verheffen 78
Betekenis van de droom: valse insinuaties

stem 8
Omschrijving: een bericht uit het onbewuste of spirituele rijk

doffe stem 84
Droom interpretatie: knorrigheid en aanmatiging

hoge stem 90
Vertaling: voorbijgaande stemming

verlies je stem 52
Droombeschrijving: nutteloos gebabbel

vrouwenstem 22
Betekenis: gemoedstoestand

stem van een man 12
Vertaling van de droom: evenementen en prestaties

teken de stem 62
Interpretatie: kleine nederlaag

Schorre stem 61
Gevoel voor de droom: een te besluiteloze houding

schrille stem 2
Wat betekent het: bruikbare informatie

gedempte stem 2
Betekenis van de droom: iemand wil je hinderen

de stem imiteren 15
Omschrijving: pech

luide stem 34
Droom interpretatie: happy hours

bewogen stem 57
Vertaling: financiële problemen

nasale stem 47
Droombeschrijving: absurde beweringen

delicate stem 11
Betekenis: agressieve bedoelingen

hoor je eigen stem 10
Vertaling van de droom: gevaarlijke hoofdschoten

oorverdovend van stem 52
Interpretatie: blijvende banden

verlaging van de stem 14
Gevoel voor de droom: lof

mondeling begroeten 55
Wat betekent het: gelukkige prestaties

mondeling klagen 74
Betekenis van de droom: nieuwe prikkels om te werken

mondeling feliciteren 4
Omschrijving: vooruitzichten op succes

opwinden 36
Droom interpretatie: verdiensten

doe het gordijn omhoog 27
Vertaling: onderneming die succesvol is

hef het zeil op 25
Droombeschrijving: gelukkige unie

bezwaar maken 63
Betekenis: daling van de omzet

Hijs de vlag 83
Vertaling van de droom: vriendelijkheid in het gezin

hef de kruk op 87
Interpretatie: morele genoegens

een vrouw opvoeden 79
Gevoel voor de droom: uitstekende gezondheid

om de hand op te steken 55
Wat betekent het: aantrekkelijke vacatures

pak een voorwerp op 66
Betekenis van de droom: nuttige vriendschappen

mondeling antwoorden 74
Omschrijving: kans om te exploiteren

vocaal gekweel 37
Droom interpretatie: afstand nemen van bepaald gedrag

til een rotsblok op 42
Vertaling: je wilt je kracht bewijzen met nutteloos bewijs

fluisteren 66
Droombeschrijving: nuttige vergaderingen

steek je handen op 10
Betekenis: vasthoudendheid bij het nakomen van nieuwe verplichtingen

een tafel verhogen 24
Vertaling van de droom: standvastigheid in actie

hef uw ogen op 86
Interpretatie: geluk in de liefde

een muur bouwen 45
Gevoel voor de droom: pech

hef de banner op 34
Wat betekent het: breedte van uitzicht

een konijn grootbrengen 84
Betekenis van de droom: fout om te repareren

het grootbrengen van een wees 37
Omschrijving: succesvol bedrijf

een kloof veroorzaken 72
Droom interpretatie: gevoeligheid

raap een gevallen exemplaar op 68
Vertaling: trouw en vriendelijkheid

hef een gewicht op 6
Droombeschrijving: juiste inzichten

een persoon opvoeden 19
Betekenis: wijsheid in acties

applaudisseerde voor het zingen 84
Vertaling van de droom: afkeer van een meerdere

cadans van stem 88
Interpretatie: zegevieren over moeilijkheid

iemand hun stem geven 9
Gevoel voor de droom: gelukkig optimisme

tillen met armen 14
Wat betekent het: groeiend succes

hef uw hoofd op 8
Betekenis van de droom: geweldige activiteit

een gewonde opwekken 11
Omschrijving: bescherming van superieuren

til een pakket op 16
Droom interpretatie: ontmoetingen met belangrijke mensen

Lees hardop 23
Vertaling: haalbare hoop

een puppy grootbrengen 35
Droombeschrijving: gelukkige band

valse stem 51
Betekenis: onverwachte ondersteuning