Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Interne opstand. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom interne opstand. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


een rel onderdrukken 85
Betekenis van de droom: oppositie in het gezin

zie zieke darm 54
Omschrijving: zwakheid

militaire rel 64
Droom interpretatie: conflict met een oudere persoon

een opstand onderdrukken 2
Vertaling: plotselinge reis

populaire opstand 85
Droombeschrijving: nieuwe ervaringen

regenworm uit de darm 16
Betekenis: voorbijgaande ziekten

zie gezonde darm 68
Vertaling van de droom: uitstekende gezondheid

opstand 12
Interpretatie: wees voorzichtig in uw zaken

opstand van gevangenen 43
Gevoel voor de droom: vechten met de omgeving

eet de darmen 18
Wat betekent het: instinct

darmen eten die van anderen 8
Betekenis van de droom: geluk ten koste van anderen

dierlijke darm 68
Omschrijving: sentimentele ontmoeting

arbeidersrellen 11
Droom interpretatie: ontevredenheid op het werk

opstanden onderdrukken 90
Vertaling: fantasierijke ideeën

zie darmen 45
Droombeschrijving: familieklacht de afstand van een familielid waaruit verlies schade leed zal voortvloeien

darm (pens) 48
Betekenis: beste wensen

eten hun eigen darmen 3
Vertaling van de droom: erfenis van oude familieleden

terno 77
Interpretatie: stil leven

herrie 16
Gevoel voor de droom: uw bedrijf verslechtert

dun 58
Wat betekent het: nutteloos wachten op een evenement

binnenplaats 71
Betekenis van de droom: bedrog van vrienden

muiterij 49
Omschrijving: geluk in het spel

revolutie 66
Droom interpretatie: contrasten verduidelijkt

dunne man 1
Vertaling: koppigheid

os ingewanden 56
Droombeschrijving: economisch inkomen

interne trap 71
Betekenis: overeenkomst met de familie

opschudding veroorzaken 10
Vertaling van de droom: advies van een bejaarde

bloedige revolutie 78
Interpretatie: voorzichtigheid geboden

kat lef 7
Gevoel voor de droom: mislukte poging tot verzoening

glad van binnen 29
Wat betekent het: eenzaamheid

kippen lef 75
Betekenis van de droom: je hebt te veel eigenwaarde

bloedeloze revolutie 34
Omschrijving: moeilijke prestaties

carabiniere in vechtpartij 16
Droom interpretatie: overeenkomst met vrienden en familieleden

varkensvlees ingewanden 33
Vertaling: overdreven uitbundigheid

eet lef 18
Droombeschrijving: ongelukken

schapen lef 39
Betekenis: zegen van iemands werk

darmkoorts 6
Vertaling van de droom: iemand die je nog niet kent wil je pijn doen

dunne bleke wangen 29
Interpretatie: ellende

muiterij van gekken 67
Gevoel voor de droom: onherleidbare haat

muiterij van de mensen 82
Wat betekent het: grote teleurstellingen

minachting voor een gebrek 67
Betekenis van de droom: oplossing van een probleem

muiterij van de bemanning 88
Omschrijving: slechte gewoontes

muiterij van gevangenen 7
Droom interpretatie: bitterheid in liefde

muiterij van studenten 6
Vertaling: verbrijzelde hoop

oproer van vrouwen 22
Droombeschrijving: goede trouw verraden

muiterij van soldaten 52
Betekenis: geluk bij het spel

een interview verlengen 84
Vertaling van de droom: favoriete veranderingen

opstandige leerling 3
Interpretatie: nieuwe openingen in het werk

opstaan rechtstaan 79
Gevoel voor de droom: verdiensten

vroeg opstaan 4
Wat betekent het: innerlijke rust

laat opstaan 48
Betekenis van de droom: verlangen naar liefde

geïnteresseerde vriendschap 87
Omschrijving: standvastigheid

geld opstapelen 43
Droom interpretatie: je zult veel verliezen

Stenen 33
Vertaling: lang leven