Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Installatie van de bisschop. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom installatie van de bisschop. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


zegen van de bisschop 40
Betekenis van de droom: koppigheid

bisschop hoed 13
Omschrijving: wees minder introvert

rijtuig van de bisschop 48
Droom interpretatie: stiekeme voorstellen

wees een bisschop 56
Vertaling: geheime ambities

bisschop's ring 86
Droombeschrijving: kwaadwillende medewerkers

bisschop 32
Betekenis: iemand die je respecteert en bewondert

kus de ring aan de bisschop 2
Vertaling van de droom: uitstekende relaties

bisschop prediken 63
Interpretatie: vernieuwing van energieën

bisschop zegen 68
Gevoel voor de droom: advies om te volgen

gedenkteken voor bisschop 10
Wat betekent het: eenzaamheid

bisschop belijden 78
Betekenis van de droom: vleiende ondersteuning

bisschopskruis 62
Omschrijving: vertrouw mensen niet

zie een bisschop 62
Droom interpretatie: geluk voor een vriend

bisschoppelijke residentie 21
Vertaling: intolerantie en nervositeit

ga met een bisschop 20
Droombeschrijving: overdreven opwinding

bisschop in de kerk 4
Betekenis: nieuwe evenementen

bisschop die bevestigt 33
Vertaling van de droom: geldige en duurzame relaties

pastoor bisschop 8
Interpretatie: ruzies met familieleden

bisschop bij het altaar 11
Gevoel voor de droom: heel goed voorteken

altaar met een bisschop 90
Wat betekent het: overwonnen autoriteit

bisschop met een zieke persoon 57
Betekenis van de droom: schade en verlies

sacristie met de bisschop 18
Omschrijving: onverwacht voorstel

bisschop die de mis viert 48
Droom interpretatie: gelukkige familieevenementen

dode bisschop 87
Vertaling: gewelddadige emoties

bisschop van schaken 7
Droombeschrijving: veiligheid in de toekomst

bisschop in processie 77
Betekenis: rust en sereniteit

bisschop met de pastorale 60
Vertaling van de droom: innerlijke veroveringen

huis accommodatie 36
Interpretatie: geld verloren door roekeloosheid

onderhandelen over een deal 76
Gevoel voor de droom: economische oplossingen

bediening van de bisschop 44
Wat betekent het: intriges blootgelegd

liquidatie 28
Betekenis van de droom: angst om iets belangrijks te verliezen

krediet liquideren 19
Omschrijving: buitensporige onvoorzichtigheid

een schuld afbetalen 39
Droom interpretatie: economische voordelen

een rekening afrekenen 72
Vertaling: verontrustend nieuws

congres van bisschoppen 18
Droombeschrijving: verovering van goederen

loodgieter 52
Betekenis: schending van vertrouwen

regulatie 18
Vertaling van de droom: programma's die moeten worden opgelost

vestiging 12
Interpretatie: toekomstige hoeveelheden

zich vestigen 57
Gevoel voor de droom: armoede en nood

sportfaciliteit 54
Wat betekent het: succes

gelegd 87
Betekenis van de droom: stil leven

installeer luidspreker 6
Omschrijving: goede voornemens

strijk de kraag 75
Droom interpretatie: consistentie in actie

ingehuurd door een vestiging 4
Vertaling: langzame maar veilige ontwikkelingen

knieler 15
Droombeschrijving: voorbijgaande ziekten

strijk het tafelkleed 3
Betekenis: hoop en vreugde

vlakke wegen 14
Vertaling van de droom: onafhankelijkheid en originaliteit

land vestigen 87
Interpretatie: verwarde ideeën

pauselijk 79
Gevoel voor de droom: u zult bedrogen worden

bisschop van de kaarten 35
Wat betekent het: behoefte aan meer diplomatie

zie monseigneur officiate 55
Betekenis van de droom: kracht

onhandelbare abt 56
Omschrijving: voordelen

abdis van het klooster 68
Droom interpretatie: stil leven

eigen hond blaffen 5
Vertaling: hulp van een vriend

geblaf van een onbekende hond 70
Droombeschrijving: dreiging van gevaar

blaffen van een waakhond 20
Betekenis: goed nieuws