Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Houd een oude vrouw omhoog. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom houd een oude vrouw omhoog. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


om een ​​oude man te bespotten 90
Betekenis van de droom: ouderdom maakt je bang

beledig een oude man 18
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: wisselvalligheid van relaties

schandaliseren een oude man 74
Droom interpretatie: stoornis in het privéleven

omzeil een oude man 86
Als je het hebt gedroomd, betekent het: onvoorzichtig gedrag

kalmeer een oude man 5
De droominterpretatie is: ernstige onenigheid

voed een oude man 27
Dit is wat het zou kunnen betekenen: gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid

oude vrouw in bed 73
Volgens de Smorfia betekent het: langlopende projecten

kus een oude man 66
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: onvermijdelijke gevaren

oude vrouw die werkt 58
Dromen betekent dit: uitnodigende gelegenheid

houd een lamp vast 40
De verklaring volgens de kliek is: mobiliteit van opvattingen

oude bezem 15
Betekenis van de cabal: sentimentele crises

oude boer 10
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: gewelddadige passie

oude vlag 81
Voor de cabal is de interpretatie: diepe bitterheid

verfris een oude man 74
Als je het hebt gedroomd, betekent het: goede zaken

oude aap 37
Ezoteryczne znaczenie: omstandigheden van geluk

oud frame 47
Dit is wat het zou kunnen betekenen: sentimentele discussies

oude matras 40
Interpretatie en betekenis: advies om te accepteren

oude grammofoon 50
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: geluk

mopperende oude vrouw 33
Uitleg van de droom: moed in tegenspoed

oude priester 78
De verklaring volgens de kliek is: altruïsme

een oude man doen herleven 84
Betekenis van de cabal: harmonie van relaties

oude hoed 87
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: bekrompenheid

een gekrompen oude man 50
Voor de cabal is de interpretatie: briljante oplossing

houd een trein vast 68
Als je het hebt gedroomd, betekent het: innerlijke onzekerheid

oud pak 71
Ezoteryczne znaczenie: ernst van het doel

knuffel een oude man 67
Dit is wat het zou kunnen betekenen: bedenkingen

een ladder omhoog houden 19
Interpretatie en betekenis: worstelen met jezelf

oude pop 44
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: keuze te over

verkleden als een oude vrouw 14
Uitleg van de droom: in tegenstelling tot de moeder

houd een roer vast 36
De verklaring volgens de kliek is: excessen om te vermijden

oude wasvrouw 12
Betekenis van de cabal: handige accommodatie

oud perkament 21
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: veranderende vriendschappen

oude kaas 64
Voor de cabal is de interpretatie: verovering van goederen

oude gevelbekleding 82
Als je het hebt gedroomd, betekent het: onaangename gebeurtenissen

oude bediende 82
Ezoteryczne znaczenie: behoefte aan offers

oude zegel 6
Dit is wat het zou kunnen betekenen: nutteloze wroeging

oude zieke vrouw 19
Interpretatie en betekenis: aanpassingsvermogen aan de omgeving

oude wereld 36
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: let op vriendschappen

rijke oude vrouw 79
Uitleg van de droom: vertragingen en belemmeringen

ontmoet de oude vrouw 72
De verklaring volgens de kliek is: Aankondigingen

oude vrouw chatten 40
Betekenis van de cabal: achterklap van buren

oude bedelaar 88
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: uitstekende vooruitzichten

zwangere oude vrouw 65
Voor de cabal is de interpretatie: moeilijke relaties

oude violist 74
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gelukkige omstandigheid

houd een mes bij het lemmet 13
Ezoteryczne znaczenie: uw standpunt is verkeerd

oude vrouw met bril 49
Dit is wat het zou kunnen betekenen: vluchtige melancholie

oude en nieuwe slipjas 75
Interpretatie en betekenis: slecht verworven activa

oude vrouw bij de ziekenhuisopname 5
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: behoefte aan reflectie

oude drager 9
Uitleg van de droom: prettige ervaring

oude vrouw 26
De verklaring volgens de kliek is: geluk

oude wond 41
Betekenis van de cabal: oneerlijke vermoedens

opnieuw trouwen met een oude vrouw 88
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: momenten van vermoeidheid

oude dood 34
Voor de cabal is de interpretatie: volgende voordelen

mooie oude man 6
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ongerechtvaardigd verdriet

antieke ventilator 40
Ezoteryczne znaczenie: suggesties en ondersteuning

houd een kind vast 90
Dit is wat het zou kunnen betekenen: hoop in de toekomst

oude gitaar 86
Interpretatie en betekenis: ambitieuze projecten

houd het stuur in de hand 60
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: je hebt de situatie onder controle

oude schoonmoeder 83
Uitleg van de droom: noodzakelijke aanpassing

oude typiste 2
De verklaring volgens de kliek is: nuttige tips