Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Hel met beesten. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom hel met beesten. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


hel met beesten 39
Betekenis van de droom: overmatige spanning

grot met beesten 18
Omschrijving: gebrek aan beveiliging

hel 44
Droom interpretatie: opgewektheid

hel met duivels 50
Vertaling: onzekerheid en teleurstelling

vechtpartij met beesten 8
Droombeschrijving: korte ziekte

rommelen met beesten 19
Betekenis: grote vreugde

zie de hel 51
Vertaling van de droom: slecht voorteken

hel met de verdoemden 2
Interpretatie: je beleeft een belangrijke periode in je leven

duivel in de hel 8
Gevoel voor de droom: nieuwe opdrachten

ontsnappen uit de hel 36
Wat betekent het: succes

hoor het gekreun en zie de hel 46
Betekenis van de droom: een hemelse waarschuwing om je voor te bereiden om te sterven

vecht met wilde beesten 13
Omschrijving: bevrijding van ernstig gevaar

om beesten te trainen 22
Droom interpretatie: volgende bezoek

duivel met uitgespreide vleugels 12
Vertaling: wanhoop

blijf beesten 47
Droombeschrijving: Goed nieuws

verdedig jezelf tegen beesten 29
Betekenis: wisselvalligheid in vriendschappen

zachtmoedige beesten 22
Vertaling van de droom: volgende bezoek

mond van de hel 16
Interpretatie: welwillendheid van jonge mensen

verdoemd in de hel 58
Gevoel voor de droom: overmatige romantiek

helse steen 31
Wat betekent het: heel goed voorteken

bos met wilde beesten 63
Betekenis van de droom: oneerlijke en gevaarlijke genoegens

helse vlam 13
Omschrijving: slecht voorteken

vecht tegen de beesten 29
Droom interpretatie: lijden en zwakheid

helse afgrond 69
Vertaling: roddels van vrouwen

duivel die bang maakt 82
Droombeschrijving: verdriet en melancholie

intimidatie door beesten 50
Betekenis: overtreding van vijanden

Loop naar de hel 5
Vertaling van de droom: grote verliezen

ketenen van wilde beesten 85
Interpretatie: zelfvertrouwen

beesten op de vlucht 14
Gevoel voor de droom: kleine handicap

aaien van beesten 27
Wat betekent het: verandering van programma

gebonden duivel 2
Betekenis van de droom: beschermd moeten voelen

kudde beesten 29
Omschrijving: prettige reis of verandering

temmer van wilde beesten 58
Droom interpretatie: hoopt dat dat uitkomt

aantal beesten 73
Vertaling: snelle reparaties

beesten markt 63
Droombeschrijving: uitstel van een reis

heersen over beesten 16
Betekenis: gebrek aan vrijgevigheid

havenbeesten 47
Vertaling van de droom: Goed nieuws

om beesten te zien botsen en vechten 86
Interpretatie: intimidatie door vrienden

hoor beesten spreken 6
Gevoel voor de droom: droefheid

ark met beesten 64
Wat betekent het: goede buren

wilde dieren temmen 39
Betekenis van de droom: samenhang tussen denken en doen

jaag beesten weg 26
Omschrijving: moeilijke problemen

op jacht naar wilde beesten 42
Droom interpretatie: intriges vermeden

beesten die worden achtervolgd 2
Vertaling: overtredingen van vijanden

trainer van wilde beesten 8
Droombeschrijving: verzoeken van familieleden

oren van leeuwen of andere beesten 21
Betekenis: verraad door vijanden en jaloerse mensen van wie we denken dat ze vrienden zijn

dierenbel 72
Vertaling van de droom: nieuwe openingen in het werk

vertrappelen van dieren 4
Interpretatie: geheime aandoening

praat met dieren 47
Gevoel voor de droom: gevaar voor lekken

dier kwijlen 55
Wat betekent het: periode van zwakte