Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Hangende lijken. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom hangende lijken. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


stapel lijken 36
Betekenis van de droom: onaangename complicaties in het gezin

balsemende lijken 50
Omschrijving: moed in tegenspoed

ontleden lijken 89
Droom interpretatie: ernstige zorgen

hangende foto's 23
Vertaling: zeer sterk seksueel verlangen

balkon met hangende kleding 37
Droombeschrijving: een vreedzame toekomst

zie veel hangende kleding 67
Betekenis: pijn

hangende kroonluchter 19
Vertaling van de droom: weinig begrip

hang vlees 23
Interpretatie: nieuwe mogelijkheden

hang foto's op 64
Gevoel voor de droom: de gehoopte hulp zal niet worden gevonden in een moeilijke gelegenheid verdriet en wanhoop

wasgoed ophangen 47
Wat betekent het: kwaadwilligheid namens u

hangend 64
Betekenis van de droom: iemand wil je hinderen bij je werk

foto hangend aan de muur 21
Omschrijving: tijdelijke tevredenheid

bengelen oorbellen 2
Droom interpretatie: kortstondige spanning

hangen aan de galg 77
Vertaling: verbetering van de situatie

boa opknoping 44
Droombeschrijving: weinig begrip in de familie

opgraving van een lijk 12
Betekenis: ontwaken van eerdere projecten

rottend lijk 41
Vertaling van de droom: bang om je vaardigheden te verliezen

lijk van een kind 89
Interpretatie: amoureuze avonturen

verbrand een lijk 83
Gevoel voor de droom: gevaarlijke veranderingen

stinkend lijk 19
Wat betekent het: serene balans

verwijder een lijk 12
Betekenis van de droom: zorgen over een oudere persoon

lijk in stukken 40
Omschrijving: veel ontmoetingen met vrouwen

verkoold lijk 73
Droom interpretatie: geluk in het spel

begraven lijk 26
Vertaling: je hebt een probleem opgelost

vis een lijk uit 63
Droombeschrijving: ernstige obstakels die moeten worden overwonnen

lijk stijgt 7
Betekenis: consistentie in acties

bewegend lijk 8
Vertaling van de droom: goede gezondheid goedheid van geest

gebalsemd lijk 90
Interpretatie: wijsheid in denken

bloedig lijk 18
Gevoel voor de droom: nieuwe kennissen

verminkt lijk 72
Wat betekent het: een intimiderende of vijandige persoon zal worden afgewezen

half begraven lijk 79
Betekenis van de droom: situatie niet definitief opgelost

hangen om iets te zien 5
Omschrijving: ontrouw

hang jezelf aan de galg 12
Droom interpretatie: gebrek aan geld

zich aan een boom hangen 70
Vertaling: grote zorgen

vallende lichamen 13
Droombeschrijving: zwakte

lijken op 4
Betekenis: geweldige beveiligingen

soeplepel 48
Vertaling van de droom: mentale elasticiteit

lakens hingen te drogen 23
Interpretatie: nieuwe vrienden

zaak in behandeling 71
Gevoel voor de droom: verlies van bescherming

lijken op oma 82
Wat betekent het: voorzienige wendingen

lijken op een broer 28
Betekenis van de droom: moeilijke relaties

lijken op de moeder 34
Omschrijving: gevoel van veiligheid

lijken op een neef 64
Droom interpretatie: onvermogen om zich te concentreren

lijken op de vader 68
Vertaling: geweldige beveiligingen

lichaam of lijk 61
Droombeschrijving: uw eigenwaarde

lijken op een voorouder 12
Betekenis: innerlijke zekerheid

hang 6
Vertaling van de droom: advies gegeven te kwader trouw

hang uien 49
Interpretatie: mislukte hoop

opgehangen 39
Gevoel voor de droom: goed nieuws of een onverwacht geschenk zal komen

galg 39
Wat betekent het: winnen op laster

opgraven lijk 7
Betekenis van de droom: succesvol in moeilijke zaken