Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Handboeien mama. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom handboeien mama. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


handboeien 74
Betekenis van de droom: arrogantie van medewerkers

handboeien meenemen 59
Omschrijving: einde van een zorg

strakke handboeien 55
Droom interpretatie: gewetenloze acties

gebroken handboeien 16
Vertaling: persoonlijke evolutie

moeder mama 52
Droombeschrijving: bescherming en genegenheid zullen komen van een naaste persoon

handboeien om iemand 13
Betekenis: bedenkingen

gevangene met handboeien 84
Vertaling van de droom: nood complex

mama's jongen 72
Interpretatie: meningen veranderen

praat met mama 79
Gevoel voor de droom: probeer met iemand te praten die niet naar je wil luisteren

52 - klassieke smorfia: mam 52

een dief geboeid 13
Betekenis van de droom: arrogantie van medewerkers

mama laagseizoen 8
Omschrijving: stijgende liefde

gevangene geboeid 65
Droom interpretatie: discussies om te vermijden

borst van de zee 49
Vertaling: geweldige evenementen

geboeid een onschuldige 7
Droombeschrijving: absolutisme in liefde

welvarende borsten 76
Betekenis: geaccentueerde hebzucht

oog borst 36
Vertaling van de droom: een verraderlijke vriend probeert je te verliezen

handboei 58
Interpretatie: goed voorteken

geboeid zijn 27
Gevoel voor de droom: misverstand in liefde

dronken moeder 81
Wat betekent het: uw hoop is booming

analfabeet 40
Betekenis van de droom: schadelijke onmatigheid

mama 21
Omschrijving: oude misverstanden

maak de manchetten los 12
Droom interpretatie: verliefd worden

ziekte op de borst 3
Vertaling: onaangenaam nieuws

borst zwellen 28
Droombeschrijving: verkeerde speculaties

borst van een verpleegster 22
Betekenis: bind me gelukkig

peettante 28
Vertaling van de droom: doorzettingsvermogen in acteren

geboeid 60
Interpretatie: arrogantie van medewerkers

tomaten plukken 68
Gevoel voor de droom: een succesvolle deal

moeder van melk 21
Wat betekent het: roddels van vrouwen

de toestemming van de moeder 31
Betekenis van de droom: verminderde wilskracht

spijt van de moeder 80
Omschrijving: ontmoeting van persoonlijk belang

zoek de moeder 32
Droom interpretatie: creatieve geest

moederliefde 72
Vertaling: gebrek aan moed

counseling met de moeder 82
Droombeschrijving: discussies worden niet uitgesteld

moederlijke zegen 58
Betekenis: begrip voor anderen

buigen voor de moeder 65
Vertaling van de droom: je hebt haar nog steeds nodig

buk voor de moeder 21
Interpretatie: ongerechtvaardigde rusteloosheid

boos worden op moeder 33
Gevoel voor de droom: verlangen naar liefde

bekennen aan de moeder 53
Wat betekent het: je kunt jezelf niet onafhankelijk maken

slapen met de moeder 65
Betekenis van de droom: zwakke wil

ruzie met de moeder 23
Omschrijving: verzoek om hulp

verzoenen met de moeder 78
Droom interpretatie: zakelijke veiligheid

erfgenaam van de moeder 33
Vertaling: nieuwe taken uit te voeren

rapporteer aan de moeder 44
Droombeschrijving: gelukkige ideeën

woon bij de moeder 69
Betekenis: gerechtigheid en loyaliteit

eerbetoon aan de moeder 45
Vertaling van de droom: overvloed en vrede

portret van de moeder 52
Interpretatie: ambitie en trots

stoom af met de moeder 37
Gevoel voor de droom: nieuwe belangrijke relatie

verlaten door zijn moeder 23
Wat betekent het: behoefte aan economieën

vrede sluiten met de moeder 26
Betekenis van de droom: ongevraagd advies

verlaat de vrouw of echtgenoot 41
Omschrijving: opgewektheid