Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Gevallen in het publiek. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom gevallen in het publiek. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


exposeren voor het publiek 54
Betekenis van de droom: brandende beschuldigingen

contact met het publiek 6
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: geaccentueerde nervositeit

diarree hebben in het openbaar 63
Droom interpretatie: uw ideeën geven u een ongemakkelijk gevoel

charlatan in het openbaar 90
Als je het hebt gedroomd, betekent het: succes in nieuwe ondernemingen

urineren in het openbaar 36
De droominterpretatie is: je moet meer open zijn

in de hand een lamp en draag deze in het openbaar 43
Dit is wat het zou kunnen betekenen: vreugde eer succes en zekerheid in het bedrijfsleven

omgevallen paalwoning 60
Volgens de Smorfia betekent het: excessen om te vermijden

gevallen iep 31
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: ruzies van liefde

gevallen eik 31
Dromen betekent dit: ruzies van liefde

gevallen nobel 30
De verklaring volgens de kliek is: bevrijding van lasten

openbaar gemaakt 22
Betekenis van de cabal: onzorgvuldige aankopen

belediging in het openbaar 18
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: geldverlies

geslachtsdelen blootgesteld aan de publieke opinie 81
Voor de cabal is de interpretatie: volgende straf voor uw misdaden

dansen op een openbare plaats 12
Als je het hebt gedroomd, betekent het: volgende geluk

gekke dingen of extravaganties doen in het openbaar 4
Ezoteryczne znaczenie: lang leven gunst van mensen op hoge plaatsen liefde voor mensen plezier

gevallen gravin 29
Dit is wat het zou kunnen betekenen: kortstondige vreugde

gevallen kofferbak 25
Interpretatie en betekenis: gevaarlijke fantasieën

publiek applaudisseren 76
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: uitnodigingen verwacht

openbaar 22
Uitleg van de droom: gevaar vermeden

de officier van justitie 14
De verklaring volgens de kliek is: onverwacht verdriet

publieke tuin 15
Betekenis van de cabal: kortstondige verlegenheid

openbaar park 6
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: volledige tevredenheid

in het openbaar afkondigen 28
Voor de cabal is de interpretatie: bittere teleurstelling

openbare tewerkstelling 3
Als je het hebt gedroomd, betekent het: weinig successen door weinig moeite

openbaar fonds 67
Ezoteryczne znaczenie: bedriegen

openbaar kabinet 82
Dit is wat het zou kunnen betekenen: meningsverschillen met broers

ober op een openbare plaats 54
Interpretatie en betekenis: verbale boosaardigheid

abt op een openbare plaats 47
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: gevaar vermeden

gekakel op een openbare plaats 68
Uitleg van de droom: succes op het werk

gevallen kies 35
De verklaring volgens de kliek is: snelheid van intuïtie

hofkoren publiek 77
Betekenis van de cabal: onverwachte voorstellen

vervallen van een titel 88
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: moeite met communiceren

schandaliseren in het openbaar 78
Voor de cabal is de interpretatie: sentimentele problemen

openbare krant 76
Als je het hebt gedroomd, betekent het: belangrijke beslissing

openbare lift 63
Ezoteryczne znaczenie: angst om iets ernstigs te hebben begaan

openbaar toilet 53
Dit is wat het zou kunnen betekenen: ongebruikelijke kennissen

gevallen fruit 72
Interpretatie en betekenis: vermoeden gestraft

gevallen moeder 69
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: goede zaken

omgevallen boom 31
Uitleg van de droom: liefde ruzies

kraam gevallen 16
De verklaring volgens de kliek is: misverstanden in de familie

geef een publiek 46
Betekenis van de cabal: loopbaanontwikkeling

gevallen voor het vaderland 6
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: plotseling overlijden van een familielid

hoog publiek 18
Voor de cabal is de interpretatie: rijkdom

laag publiek 47
Als je het hebt gedroomd, betekent het: valse voorgevoelens

openbare vreugde 8
Ezoteryczne znaczenie: persoonlijke ellende

openbaar schrijven 62
Dit is wat het zou kunnen betekenen: kortstondige nood

openbaar kantoor 19
Interpretatie en betekenis: gebrek aan vrijgevigheid

zakte ineen van ongenoegen 49
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: teleurstellingen

zwaar gevallen 47
Uitleg van de droom: ziekte

smokkelaar gevallen 36
De verklaring volgens de kliek is: teleurstellingen en lijden

gevallen takken 9
Betekenis van de cabal: zorgen over lopen

raap een gevallen exemplaar op 68
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: trouw en vriendelijkheid

casino viel 9
Voor de cabal is de interpretatie: volgende bruiloft

sta in het publiek 34
Als je het hebt gedroomd, betekent het: problemen die moeten worden opgelost

particulier publiek 16
Ezoteryczne znaczenie: gewenste ontmoeting

viel voor een duw 67
Dit is wat het zou kunnen betekenen: ernstige zorgen

gevallen kompas 68
Interpretatie en betekenis: ondankbaarheid van kinderen

gevallen blad 80
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: ziekte van een familielid

gevallen beest 14
Uitleg van de droom: creatieve geest

gevallen tong 59
De verklaring volgens de kliek is: uitstekende familierelaties