Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Gemaskeerd. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom gemaskeerd. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gemaskeerd 7
Betekenis van de droom: pas op voor je vijanden

gemaskerde koetsier 90
Omschrijving: geheime romantische relatie

gemaskeerde telling 18
Droom interpretatie: Intimidatie

gemaskeerd op straat 4
Vertaling: financieel probleem op te lossen

gemaskerde dans 26
Droombeschrijving: valkuilen

maskerade in het theater 65
Betekenis: er zijn vleiers in uw kring die valse vrienden blijken te zijn

gemaskerde hypocriet 23
Vertaling van de droom: zaken in beroering

Broeder in vermomming 73
Interpretatie: melancholie

gemaskerd feest 9
Gevoel voor de droom: geheime liefdes

vermomde franciscaan 27
Wat betekent het: toeval

onverzadigbaar 3
Betekenis van de droom: u zult spoedig de geschikte middelen verkrijgen om veel rijkdom en eer te verwerven

zie een onbekende persoon 21
Omschrijving: bezoek van een vriend die dacht dat hij onder de grond zat

maskerade op wagens 67
Droom interpretatie: schadelijke interferentie door derden

maskerade van vrouwen 20
Vertaling: gevaren

abt in vermomming 89
Droombeschrijving: sereniteit van geest

allure met overtuigende woorden 11
Betekenis: verlangen naar welzijn

verborgen brigand 51
Vertaling van de droom: zorgen

verstopt gewapend 52
Interpretatie: goede werkprestaties

verstop je uit angst 88
Gevoel voor de droom: slecht bewaarde geheimen

verborgen luidspreker 17
Wat betekent het: belangrijke verandering

verborgen smokkelaar 4
Betekenis van de droom: onredelijke handelingen

kleed je als een man 14
Omschrijving: jaloezie en contrasten

vermomd als een monnik 17
Droom interpretatie: onverschilligheid en egoïsme

vermomd als bedelaar 62
Vertaling: goede deals

verstopt in een koffer 42
Droombeschrijving: vluchtige angsten

vermomd als soldaat 50
Betekenis: avontuurlijk temperament

verstop je in een luik 46
Vertaling van de droom: offers in het gezin

masker pruik 27
Interpretatie: verandering die uw positie zal verslechteren

verstop je achter de struik 20
Gevoel voor de droom: doe alsof je geen problemen hebt

masker voor vrouwen 67
Wat betekent het: diepe bitterheid

broek (masker) 90
Betekenis van de droom: je bent te licht

heren masker 17
Omschrijving: duidelijkheid van ideeën

chirurgisch masker 30
Droom interpretatie: onderdrukkende wetten

vrouw in masker 80
Vertaling: strijd gewonnen

ouderwets masker 33
Droombeschrijving: sterke morele kwaliteiten

ridder masker 63
Betekenis: overmatige vermoeidheid

krijger masker 6
Vertaling van de droom: besliste acties

minion masker 5
Interpretatie: redenen voor angst

oude man masker 54
Gevoel voor de droom: geschil opgelost

harlekijn masker 25
Wat betekent het: fysieke uitbundigheid

dokter masker 65
Betekenis van de droom: nerveuze rusteloosheid

clown masker 39
Omschrijving: gerechtelijke etiquette en trots

iemand verstopt zich achter de struik 59
Droom interpretatie: geluk

carnaval zonder maskers 45
Vertaling: melancholie en nostalgie

verlaten 78
Droombeschrijving: geen oprechtheid en verraad

knoop de jurk dicht 18
Betekenis: onvoorzichtigheid

knoop je broek dicht 78
Vertaling van de droom: dankbaarheid

knoop de overjas dicht 25
Interpretatie: verrassing

knoop de jurk van een vrouw 16
Gevoel voor de droom: conclusie in zicht

knoop de kraag dicht 26
Wat betekent het: blijvende vreugde

verstopte gootsteen 88
Betekenis van de droom: geluk schommelt

kaas snijden 30
Omschrijving: intriges en bedrog