Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Gegeven brief. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom gegeven brief. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


datum om te onthouden 90
Betekenis van de droom: nieuwe kracht

fatale datum 15
Omschrijving: heel goed voorteken

registreer een datum 6
Droom interpretatie: uitbarstingen van woede

datum 11
Vertaling: bijna uitstekende periode

hypotheek gegeven 6
Droombeschrijving: veranderlijkheid van doel

sterfdatum 22
Betekenis: Verlies van een geliefde

vergeet een date 89
Vertaling van de droom: liefde en welzijn

klok met datum 49
Interpretatie: pessimisme en wantrouwen

schrijf een datum op 60
Gevoel voor de droom: vechtlust

brief van een vriend 1
Wat betekent het: verlies en schade

datumstempel 6
Betekenis van de droom: gedachten en problemen

minnaar brief 3
Omschrijving: organisatorische capaciteit

brief van zijn zoon 3
Droom interpretatie: voorzichtigheid geboden

scheur een brief af 72
Vertaling: regeling van een deal

anonieme brief 50
Droombeschrijving: fouten die moeten worden hersteld

hij bezorgde een brief 8
Betekenis: gunstige werkprojecten

uittreksel uit brief 27
Vertaling van de droom: onopgeloste twijfels

teken een brief 52
Interpretatie: overdreven emotionaliteit

vertaal een brief 20
Gevoel voor de droom: obstakels overwonnen

transcribeer een brief 8
Wat betekent het: problemen met medewerkers

onderschrijven een brief 84
Betekenis van de droom: spontaan welkom

een brief aanbevelen 15
Omschrijving: ongegronde angsten

brief van haar vriend 60
Droom interpretatie: moeilijkheid om niet te onderschatten

brief met postzegels 54
Vertaling: familie ruzies

brief vermeld in rouw 73
Droombeschrijving: vreugde en sereniteit

slotbrief 44
Betekenis: tijdelijke oppositie

verzegel een brief 36
Vertaling van de droom: fysieke vermoeidheid

gesloten brief 65
Interpretatie: emotioneel karakter

sluit een brief af 55
Gevoel voor de droom: schadelijke relaties

lees een brief 9
Wat betekent het: bitter evenwicht

Schrijf een brief 54
Betekenis van de droom: vreugden van liefde

kopieer een brief 2
Omschrijving: goede trouw verraden

stempel een brief 55
Droom interpretatie: goede ideeën om uit te voeren

songteksten 2
Vertaling: nieuwe kans of uitdaging

herlees een brief 48
Droombeschrijving: nieuws komt eraan

zorg voor een brief 26
Betekenis: u kunt een zekere continuïteit aan uw activiteiten geven

dappere brief 1
Vertaling van de droom: gepassioneerde ideeën

open een brief 24
Interpretatie: hoop verdwenen

pastorale brief 40
Gevoel voor de droom: verovering van privileges

maak een brief los 5
Wat betekent het: overdreven dynamiek

brief uit amerika 15
Betekenis van de droom: denk je dat er mensen zijn die emotioneel afstandelijk zijn

uitwisselingsbrief 53
Omschrijving: gevaarlijke afleiding

circulaire 39
Droom interpretatie: affectieve oppervlakkigheid

Frank een gewone brief 66
Vertaling: wraak

uitdrukkelijke brief 16
Droombeschrijving: je moet koste wat het kost praten

zakelijke brief 62
Betekenis: gebrek aan reflectie

brief stuur het 81
Vertaling van de droom: iets in uw dagelijkse leven heeft uw aandacht nodig

antwoord per brief 90
Interpretatie: wijsheid van doel

schrijf een anonieme brief 16
Gevoel voor de droom: spijt

breng een brief 49
Wat betekent het: obstakels overwinnen

stuur een brief 38
Betekenis van de droom: sereniteit van ideeën

open brief 29
Omschrijving: gesloten karakter

onthoud een date 69
Droom interpretatie: beetje malaise