Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Geeuw. Betekenis van droom en nummers

De betekenis van de droom geeuw. Interpretaties en aantallen


geeuw 74
Betekenis van de droom: teleurgestelde hoop

geeuwen uit verveling 82
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: obstakels om te verwijderen

geeuwen om te slapen 40
Droom interpretatie: uitbundig karakter

geeuwen van honger 36
Als je het hebt gedroomd, betekent het: besluiten die moeten worden uitgesteld

de hele tijd geeuwen 9
De droominterpretatie is: teleurgestelde hoop

besmettelijke geeuw 6
Dit is wat het zou kunnen betekenen: wantrouwen jegens anderen

krampachtig geeuwen 31
Volgens de Smorfia betekent het: slecht gecoördineerde wil

hef het zeil op 25
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: gelukkige unie

bouw een huis 60
Dromen betekent dit: goede zaken

verzorgde bloemen 15
De verklaring volgens de kliek is: je ruïneert jezelf met je handen

opgetild 32
Betekenis van de cabal: sluw

opgraven 89
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: nederlaag van liefde

gefotografeerd worden 20
Voor de cabal is de interpretatie: koester de ervaringen van anderen

fotografeer jezelf 89
Als je het hebt gedroomd, betekent het: oneens met jezelf

opgraving van een lijk 12
Ezoteryczne znaczenie: ontwaken van eerdere projecten

zeilen met het zeil 2
Dit is wat het zou kunnen betekenen: je kracht verlaat je

geeuwen 55
Interpretatie en betekenis: vertragingen in beslissingen

uitgeput van uitputting 19
Droomsymbologie: waarschuwingen volgen

vermoeidheid van het slijm 8
Uitleg van de droom: goede oplossingen

stortte in van uitputting 67
Psychoanalytische verklaring: pas op voor vrienden

wegdommelen van vermoeidheid 53
Betekenis van de cabal: onstabiele relaties

vermoeide voerman 19
Uitleg van het droomboek: zelfverzekerde verwachting

vermoeide boer 72
Voor de cabal is de interpretatie: vreugde en goed humeur

vermoeide mijnwerker 65
Vertaling van het woordenboek van dromen: discontinuïteit en rusteloosheid

doen alsof je moe bent 71
Ezoteryczne znaczenie: blije verrassing

vermoeide jager 16
Interpretatie van de symbologie: rust gezondheid

slaap 50
Interpretatie en betekenis: kalmte in de familie is slechts schijn

jezelf krabben in je slaap 23
Droomsymbologie: verlangen om te bezitten

Slaperig zijn 76
Uitleg van de droom: probeer niemand te misleiden

dommelt in slaap 54
Psychoanalytische verklaring: bij vertrek

rustige slaap 9
Betekenis van de cabal: nieuwe kennissen

piepende slaap 25
Uitleg van het droomboek: vervulling van wensen

schud uit de slaap 51
Voor de cabal is de interpretatie: nieuwe vrienden

slaap verlamming 16
Vertaling van het woordenboek van dromen: schaamte en verlies

verstoorde slaap 45
Ezoteryczne znaczenie: overdreven beïnvloedbaarheid

rusteloze slaap 14
Interpretatie van de symbologie: gezondheidsrisico

Diepe slaap 53
Interpretatie en betekenis: rust op korte termijn

slaap verliezen 55
Droomsymbologie: helpen om aan een familielid te geven

honger 68
Uitleg van de droom: cadeau komt onverwacht

voel de aanraking in een droom 60
Psychoanalytische verklaring: gevaren van kennissen

ik heb honger 4
Betekenis van de cabal: roddelen van familieleden

honger stillen 81
Uitleg van het droomboek: welvaart en gezondheid

gevoelloos van honger 83
Voor de cabal is de interpretatie: plotselinge winst

vernietigen door honger 79
Vertaling van het woordenboek van dromen: interessante reis

om weg te kwijnen van honger 50
Ezoteryczne znaczenie: interessante brief

uitgeput van honger 16
Interpretatie van de symbologie: complicaties overwinnen

slungelig van honger 68
Interpretatie en betekenis: steeds meer rijkdom

boos worden van honger 56
Droomsymbologie: is een goed voorteken

honger hebben 63
Uitleg van de droom: uitstekende vaardigheden

huiveren van honger 17
Psychoanalytische verklaring: bevredigend werk

bijt uit de honger 16
Betekenis van de cabal: ruzies

Honger in de wereld 82
Uitleg van het droomboek: Leuke ontmoeting

honger lijden 12
Voor de cabal is de interpretatie: winstgevende zaak

om tevreden te zijn met honger 2
Vertaling van het woordenboek van dromen: u zult rijk worden in verhouding tot uw honger

mond 80
Ezoteryczne znaczenie: verraad

gesloten mond 8
Interpretatie van de symbologie: ongerechtvaardigd gevoel van angst

kromme mond 65
Interpretatie en betekenis: onvermogen om zich aan te passen

mond met schuim 25
Droomsymbologie: talrijke onderscheidingen

huilende mond 69
Uitleg van de droom: roekeloze projecten

Leons mond 90
Psychoanalytische verklaring: plotselinge melancholie