Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Geannuleerde interventie. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom geannuleerde interventie. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


plastische chirurgie 35
Betekenis van de droom: valkuilen en verwondingen veroorzaakt door geheime vijanden

hypotheek geannuleerd 60
Omschrijving: winst die vervaagt

chirurgische kliniek 65
Droom interpretatie: vreemd avontuur

hersenoperatie 75
Vertaling: weerstand om te overwinnen

geannuleerd 75
Droombeschrijving: u zult spoedig bij uw opmars stoppen

been operatie 57
Betekenis: vluchtige zorgen

chirurgie 61
Vertaling van de droom: persoonlijke bevestiging

interventie 59
Interpretatie: luiheid en slechte motivatie

chirurgische afdeling 9
Gevoel voor de droom: uitdagende taken

een zin nietig verklaren 64
Wat betekent het: noodzakelijke opoffering

beeindiging van het contract 23
Betekenis van de droom: vernederde trots

annuleren of aftreden 17
Omschrijving: u handelt te onattent

een bruiloft afzeggen 59
Droom interpretatie: intriges van vrienden

een bestelling annuleren 76
Vertaling: geschil te vermijden

een contract annuleren 80
Droombeschrijving: verlangen om te ontsnappen

Annuleer 29
Betekenis: risicovolle bewegingen

annulering van huur 7
Vertaling van de droom: goede reputatie

een afspraak herroepen 86
Interpretatie: beïnvloedbaarheid

een veroordeling herroepen 15
Gevoel voor de droom: slecht betaalde gunsten

gerechtelijke beëindiging 29
Wat betekent het: niets kan het moment van geluk stoppen dat de dromer winst en voorspoed te wachten staat

een order herroepen 78
Betekenis van de droom: past goed

hypotheekopzegging 88
Omschrijving: ruzies en onenigheid in het gezin

beëindiging in de handel 38
Droom interpretatie: je passie heeft je verrast

een maatregel herroepen 58
Vertaling: vluchtig verdriet

een decreet intrekken 9
Droombeschrijving: dubbelzinnig gedrag van een vriend

prothese 68
Betekenis: je zult snel weer glimlachen

tussenkomen in een geschil 69
Vertaling van de droom: ruzies in de familie

operatie 78
Interpretatie: je moet iets bereiken of je gewoontes veranderen

walging hebben 14
Gevoel voor de droom: u weet hoe u uw vermogen moet beheren

Keizersnede 24
Wat betekent het: teleurstelling en spijt

ongedaan maken 25
Betekenis van de droom: verlangen om te ontsnappen

stop in je broek 28
Omschrijving: constant werk

iemand heeft je nat gemaakt 18
Droom interpretatie: een familielid zal je helpen

volledige portemonnee 60
Vertaling: saaie contrasten

cataractoperatie 8
Droombeschrijving: twijfels moeten wegnemen

afschaffen 16
Betekenis: serieuze schade

schrapen 67
Vertaling van de droom: aanstaande bruiloft

hartoperatie 34
Interpretatie: succes van intentie

financiele transactie 67
Gevoel voor de droom: project uitstel

omgaan met operatie 18
Wat betekent het: terugkeer van een geliefde

bankbedrijf 23
Betekenis van de droom: onduidelijke en gevaarlijke zaken

jongen ruzie 22
Omschrijving: verlangen naar macht

rekenkundige bewerking 81
Droom interpretatie: orde en precisie

schapenvlees heeft snavels 49
Vertaling: overvloed

gooi kleding weg 10
Droombeschrijving: aangenaam evenement

gooi hoeden weg 34
Betekenis: goede zaken

gooi linnen weg 22
Vertaling van de droom: emotionele veiligheid

gooi meubels weg 46
Interpretatie: kortstondig succes

ingetrokken burgerschap 62
Gevoel voor de droom: oppositie

het slopen van auto's 12
Wat betekent het: volgende gevaren

gooi ze puin weg 56
Betekenis van de droom: je wilt je verleden wissen

plicht afgeschaft 56
Omschrijving: jobvoorstellen

te mislukken op de vervaldag 15
Droom interpretatie: je vindt dat je je sociale positie niet verdient