Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Een stank uitstoten. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom een stank uitstoten. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


verspreid nieuws 2
Betekenis van de droom: hou van intriges

stinken 9
Omschrijving: je wordt niet ondersteund door je omgeving

een wisselbrief uitgeven 10
Droom interpretatie: onzekere situatie

een voorziening afgeven 58
Vertaling: serieuze en duurzame banden

een ontvangstbewijs afgeven 70
Droombeschrijving: te maken kosten

een circulaire uitgeven 4
Betekenis: positieve zakelijke conclusies

het ruikt naar een pijp 11
Vertaling van de droom: optimisme en sereniteit

een rijbewijs afgeven 13
Interpretatie: faciliteiten en verbeteringen

een paspoort afgeven 31
Gevoel voor de droom: nieuws van ver

stank van de mens 64
Wat betekent het: je zult vijanden ontmoeten

het ruikt dood 18
Betekenis van de droom: kwaadaardige informatie

een bestelling plaatsen 61
Omschrijving: verontrustende avonturen

geef een document vrij 63
Droom interpretatie: belooft niet te worden gedaan

stank van ranzig 18
Vertaling: wispelturige genegenheid

stank voelen 77
Droombeschrijving: pijn

stank van een vrouw 33
Betekenis: belemmeringen en vertragingen

het ruikt naar een sigaar 43
Vertaling van de droom: goede gezondheid

het stinkt naar uitwerpselen 30
Interpretatie: geld komt

wijn stinkt 12
Gevoel voor de droom: kortstondige vreugde

het ruikt naar schimmel 69
Wat betekent het: zorgen voor kinderen

slaakte een gil 41
Betekenis van de droom: serieuze contrasten

uitspraak doen 48
Omschrijving: onstabiele stemming

voel een sterke stank 88
Droom interpretatie: wantrouwend tegenover iemand

het stinkt naar zwavel 12
Vertaling: slechte bedoelingen

vertakken 28
Droombeschrijving: onverwacht nieuws

spreek de zin uit 38
Betekenis: veilig werken

om actrices te casten 16
Vertaling van de droom: kortstondige geneugten

stinkende kabeljauw 12
Interpretatie: geduldig wachten

geef uw mening 34
Gevoel voor de droom: passief berusten

bedwants die stinkt 27
Wat betekent het: schijn die bedriegt

horen over een schandaal 49
Betekenis van de droom: kosten om te beperken

vraag tussen mannen 22
Omschrijving: ziekte

vis die stinkt 54
Droom interpretatie: wijziging van het adres van het bedrijf

stinkend vlees 61
Vertaling: banden in gevaar

geur van zweet 17
Droombeschrijving: gezondheidsrisico

lijm die stinkt 48
Betekenis: verraad

stinkend water 90
Vertaling van de droom: verlies van rijke familieleden

schandaal 59
Interpretatie: eer en triomf

prullenbak die stinkt 45
Gevoel voor de droom: reflectie en voorzichtigheid

stinkt naar zweet 36
Wat betekent het: gezondheid bedreigd

het stinkt naar rook 50
Betekenis van de droom: moeilijke zaken

het ruikt naar olie 19
Omschrijving: onredelijke impulsiviteit

ruikt naar verf 36
Droom interpretatie: koudheid en berekening

schandaal veroorzaken 77
Vertaling: eerlijke bedoelingen

het stinkt naar verbranding 44
Droombeschrijving: wederkerige liefde

schandaal geven 63
Betekenis: gebrek aan ambitie

het stinkt naar benzine 2
Vertaling van de droom: tegenstrijdige opvattingen

vermijd schandaal 71
Interpretatie: depressie om te vechten

lijden aan een schandaal 4
Gevoel voor de droom: innerlijke spanning

geur van jasmijn 2
Wat betekent het: wederkerige liefde

hond snuiven 88
Betekenis van de droom: jaloezie in liefde

lila parfum 61
Omschrijving: herinnering aan een verre liefde

schande voor schandaal, oneer 2
Droom interpretatie: je hebt geen zuiver geweten

onthul een geheim 61
Vertaling: vage hoop

schrap een professional 80
Droombeschrijving: egoïstische zorgen