Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Een familielid begunstigen. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen een familielid begunstigen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


een familielid begunstigen 68
Betekenis van de droom: juridische geschillen

een familielid wreken 80
Omschrijving: onaangename verrassing

zie een familielid 81
Droom interpretatie: affectieve wisselvalligheid

kus een familielid 76
Vertaling: tegenslag in het gezin

vermoord een familielid 12
Droombeschrijving: geldverlies

wacht op een familielid 75
Betekenis: verstervingen

medelijden hebben met een familielid 76
Vertaling van de droom: gehinderde programma's

maak een familielid wakker 38
Interpretatie: te beheersen uitgaven

een familielid raken 18
Gevoel voor de droom: onrecht leed

een familielid vleien 16
Wat betekent het: valse vrienden

beeltenis van een familielid 80
Betekenis van de droom: geluk en rust

knuffel opnieuw een familielid 45
Omschrijving: goede organisatie

laster een familielid 50
Droom interpretatie: weinig standvastigheid in het werk

erven van een familielid 39
Vertaling: nieuws in de familie

help een familielid 23
Droombeschrijving: bedrijvigheid

nodig een familielid uit 86
Betekenis: chagrijnig karakter

verspilling van een familielid 66
Vertaling van de droom: verdriet en melancholie

een familielid verliezen 68
Interpretatie: rustig huwelijk

erfgenaam van een familielid 45
Gevoel voor de droom: gunsten verleend

biddende doodskist van een familielid 4
Wat betekent het: diepe pijn die een gedragsverandering zal veroorzaken

een familielid ontvangen 2
Betekenis van de droom: beslissing in acties

erken een familielid 71
Omschrijving: loyaal karakter

een familielid hosten 12
Droom interpretatie: onverwachte uitgaven

trouwen met een familielid 72
Vertaling: onnodig wachten

verafschuw een familielid 24
Droombeschrijving: prikkelbaarheid en onvoorspelbaarheid

het belasteren van een familielid 41
Betekenis: verlies van bescherming

een familielid vergemakkelijken 80
Vertaling van de droom: opgewektheid

een familielid delegeren 3
Interpretatie: zorgwekkende fysieke vermoeidheid

bedank een familielid 19
Gevoel voor de droom: verhoogde gevoeligheid

wees op uw hoede voor een familielid 8
Wat betekent het: vriendschap van oude mensen

een familielid beroven 5
Betekenis van de droom: ineenstorting van de hoop

een familielid uitbuiten 80
Omschrijving: vluchtig verdriet

gestoken door familielid 83
Droom interpretatie: verlies en ongeluk

geschaad door een familielid 81
Vertaling: innerlijke zekerheid

een familielid bedreigen 67
Droombeschrijving: gebrek aan objectiviteit

toegewijd aan een familielid 43
Betekenis: bedrogen situaties

begrafenis van een familielid of goede vriend 4
Vertaling van de droom: eer rijkdom erfopvolging voordelig huwelijk

knuffel een familielid 60
Interpretatie: ideeën afgewezen

een familielid in diskrediet brengen 51
Gevoel voor de droom: verlies van bescherming

een familielid begeleiden 55
Wat betekent het: u zult tegenstellingen van belang hebben

om een ​​familielid te zien sterven 19
Betekenis van de droom: juiste ambities

verjaardag van het overlijden van een familielid 81
Omschrijving: veilige vriendschap

een familielid weerleggen 45
Droom interpretatie: teruggave van geld

begrafenis van een familielid 19
Vertaling: gevaar voor ongeluk

gunst een kind 52
Droombeschrijving: onzekerheid of onvermogen om zich op dingen te concentreren

ruzie maken met een familielid 70
Betekenis: verwarring van ideeën en pessimisme

ruzie met een familielid 40
Vertaling van de droom: vertrouwelijkheid en diplomatie

rijk familielid 7
Interpretatie: zonde van ijdelheid

verlies van een vriend of familielid 64
Gevoel voor de droom: ontrouw van de kant van iemand van wie je houdt

wandelen met een familielid 6
Wat betekent het: afwisseling van evenementen

onderdanig familielid 33
Betekenis van de droom: professioneel prestige

arm familielid 20
Omschrijving: gelukkige cyclus

relatief op hoge plaatsen 72
Droom interpretatie: tijdelijke verliefdheid