Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Duif op zoek naar hulp. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen duif op zoek naar hulp. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


duif drinken 35
Betekenis van de droom: geheimen onthuld

duif 20
Omschrijving: geluk in de liefde

smeek om hulp 8
Droom interpretatie: herstelbare fouten

vliegende duif 26
Vertaling: geldverlies

zieke duif 21
Droombeschrijving: onrecht om te lijden

gewonde duif 4
Betekenis: zeurderig werk

vraag om hulp 8
Vertaling van de droom: goede bedoelingen

duif flirten 8
Interpretatie: je voelt je afgewezen door de vrouwenwereld

dood de duif 6
Gevoel voor de droom: afpersing van geld

duif op het dak 47
Wat betekent het: onschuldig geluk

duif eten 32
Betekenis van de droom: misverstanden en roddels

duif die zijn nest maakt 72
Omschrijving: vreugde in de liefde

schildpadduif op een boom 68
Droom interpretatie: beste wensen

duif in een kooi 57
Vertaling: verijdelde liefdesrelatie

duif in het nest 10
Droombeschrijving: geluk in huis

beloof hulp 30
Betekenis: opmerkelijk herstel van het bedrijf

dode duif 33
Vertaling van de droom: projecten die mislopen

paascake 30
Interpretatie: nieuwe relaties

haast je om hulp 26
Gevoel voor de droom: actief temperament

duif uitkomen 68
Wat betekent het: vluchtige zorgen

hulp geven 80
Betekenis van de droom: aangename verrassingen

hulp weigeren 28
Omschrijving: een recht claimen

hulp brengen 7
Droom interpretatie: te beheersen uitgaven

krijg hulp 71
Vertaling: zorgeloze liefde

heb een tortelduif 9
Droombeschrijving: verzoening in liefde

duif wond 35
Betekenis: verraad

duif koeren 5
Vertaling van de droom: sentimentele geneugten

bied onbaatzuchtige hulp aan 36
Interpretatie: gebrek aan begrip

een hulpmiddel afwijzen 14
Gevoel voor de droom: moeilijke familierelaties

hulp krijgen 79
Wat betekent het: innerlijke zekerheid

roep voor hulp 68
Betekenis van de droom: goede bedoelingen

help nuttig 70
Omschrijving: tests om te overwinnen

bied geïnteresseerde hulp aan 19
Droom interpretatie: geheime bescherming

vrijwillige hulp 56
Vertaling: gelukkig leven

haast je om iemand te helpen 15
Droombeschrijving: bedrogen zaken

hulp aan een stervende persoon 10
Betekenis: rust en welzijn

hulp aan een zwangere vrouw 27
Vertaling van de droom: charme onmiddellijk

witte duif 6
Interpretatie: troost toewijding gelukkig succeszaken ondernomen voor een prijzenswaardig doel

help landloper 27
Gevoel voor de droom: belangrijke beslissingen

armen die naastenliefde zoeken 6
Wat betekent het: naastenliefde menselijkheid

advies inwinnen 11
Betekenis van de droom: gevaar voor lekken

duif grijs 63
Omschrijving: vijandigheden

ratować 2
Droom interpretatie: angsten

houtduif 83
Vertaling: trieste periode

duif op het ingezaaide 7
Droombeschrijving: nervositeit en onverdraagzaamheid

hulp van ouderen 67
Betekenis: geduld met jonge mensen

duif met palm 27
Vertaling van de droom: vriendschappen die worden versterkt

Homerus 22
Interpretatie: voordelige aankopen

help 9
Gevoel voor de droom: uw inspanningen om een ​​doel te bereiken

familieleden redden 40
Wat betekent het: overdreven optimisme

een vulgair uitziende persoon 53
Betekenis van de droom: verwacht verraad van vriendelijke mensen

op zoek naar monnik 6
Omschrijving: beperkte opvattingen

zoek een baan 72
Droom interpretatie: wrok om te overwinnen