Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Duif bijten in de hand. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom duif bijten in de hand. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


duif snavel 75
Betekenis van de droom: aanbod van ondersteuning

witte duif 6
Omschrijving: troost toewijding gelukkig succeszaken ondernomen voor een prijzenswaardig doel

duivenvlees 63
Droom interpretatie: gewelddadige emoties

duif op het ingezaaide 7
Vertaling: nervositeit en onverdraagzaamheid

duiven pikken 10
Droombeschrijving: fantasierijke ideeën

duif met palm 27
Betekenis: vriendschappen die worden versterkt

houtduif 83
Vertaling van de droom: trieste periode

duif vleugels 16
Interpretatie: verraad

kus je hand 55
Gevoel voor de droom: wraak nemen op de oppositie

een hand branden 10
Wat betekent het: overdreven dynamiek

verband een hand 25
Betekenis van de droom: overdreven fantasie

sneed zijn hand 50
Omschrijving: onduidelijke acties

een hand amputeren 71
Droom interpretatie: nutteloze inspanningen

spreid je hand 5
Vertaling: noodzaak van voorzichtigheid in actie

om de hand op te steken 55
Droombeschrijving: aantrekkelijke vacatures

krab je hand 74
Betekenis: zwakte

buig een hand 56
Vertaling van de droom: moeilijke omstandigheden

zijn hand verwonden 5
Interpretatie: onduidelijke acties

trek je hand terug 39
Gevoel voor de droom: onzekerheid en aarzeling

rechter hand 59
Wat betekent het: bewijs van vriendschap

geef je hand 5
Betekenis van de droom: samenwerkingsvoorstellen

kreupele hand 55
Omschrijving: terughoudendheid en voorzichtigheid

sla een hand 33
Droom interpretatie: onbalans van wil

schaar in de hand 80
Vertaling: geluk bij het spel

schilderij van een duif 83
Droombeschrijving: ijdelheid

vuurvlieg in de hand 27
Betekenis: mis geen positieve kans

linkerhand 65
Vertaling van de droom: verraad aan liefde

duiventil 87
Interpretatie: je gaat binnenkort trouwen

draai met de hand 44
Gevoel voor de droom: kleine problemen

zieke hand 78
Wat betekent het: u zult zeer voorzichtig zijn bij uw beslissingen

geweven op de hand 36
Betekenis van de droom: u zult de vruchten van uw arbeid proeven

een hand ontwrichten 41
Omschrijving: aarzelende besluiten

houd een kogel in je hand 81
Droom interpretatie: je neemt geen enkel risico

hand geschoten 12
Vertaling: besluiteloosheid en terughoudendheid

dode hand 88
Droombeschrijving: onzekerheden voor de toekomst

met de hand geregistreerd 80
Betekenis: tegenover geluk

hand van de doden 17
Vertaling van de droom: veel gevaar door machtige vijanden

een scherf in de hand houden 49
Interpretatie: het is wat er over is van je liefde

met de hand zomen 2
Gevoel voor de droom: economische voordelen

5 - Klassieke Smorfia: de hand 5

roofzuchtige hand 76
Betekenis van de droom: spijt van verloren dingen

wijs met de hand 8
Omschrijving: ontevredenheid in het gezin

vinger van de hand 27
Droom interpretatie: goede gezondheid

houd de zaklamp uit in uw hand 3
Vertaling: twijfel aan jezelf

met de hand kopiëren 47
Droombeschrijving: financiële puinhoop

hond die bijt 46
Betekenis: gebroken beloftes

houd de zaklamp aan in uw hand 36
Vertaling van de droom: veel geluk

houd het wollen jack in de hand 40
Interpretatie: je behandelt mensen met afstandelijkheid

draag de koffer met de hand 73
Gevoel voor de droom: genante situatie

handen vasthouden 21
Wat betekent het: nieuwe relaties