Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

De stomme oom. Betekenis van droom en nummers

De betekenis van de droom de stomme oom. Interpretaties en aantallen


oom 75
Betekenis van de droom: eer en rijkdom

oom of tante (ooms) 20
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: ruzies in de familie

oom van moederskant 32
Droom interpretatie: je zult moeten worstelen met nood

aap staart 57
Als je het hebt gedroomd, betekent het: valse vleierij

ouderlijke oom 32
De droominterpretatie is: wantrouwen

zie een aap 8
Dit is wat het zou kunnen betekenen: een persoon maakt je belachelijk

apen gezicht 4
Volgens de Smorfia betekent het: overdreven gevoeligheid

aap 48
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: vertrouwen verloren

aap in de dierentuin 2
Dromen betekent dit: neiging tot intriges

grote aap 72
De verklaring volgens de kliek is: roekeloze acties

Witte aap 76
Betekenis van de cabal: overmatige egocentrisme

aap op de boom 23
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: vluchtige verliefdheid

dansende aap 53
Voor de cabal is de interpretatie: geaccentueerd infantilisme

aap met kinderen 34
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gelukkige momenten

oom's erfgenaam 60
Ezoteryczne znaczenie: onderdrukte instincten

oude aap 37
Dit is wat het zou kunnen betekenen: omstandigheden van geluk

apen man 29
Interpretatie en betekenis: rust van geweten

aap spelen 35
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: gunstige onderhandelingen

dode aap 64
Uitleg van de droom: belangen in gevaar

aap bijten 8
De verklaring volgens de kliek is: onvermogen om zich aan te passen

aap loopt weg 6
Betekenis van de cabal: leuk gezelschap

jonge aap 51
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: sentimentele stoornissen

aap eten 19
Voor de cabal is de interpretatie: vermoeden en leugens

aap in kooi 18
Als je het hebt gedroomd, betekent het: kortstondige unie

balkon met aap 62
Ezoteryczne znaczenie: sentimentele stoornissen

om een ​​aap te zien 83
Dit is wat het zou kunnen betekenen: beheers je gevoelens

om een ​​aap gedood te zien worden 64
Interpretatie en betekenis: je hoeft geen toevlucht te nemen tot moeilijke manieren om een ​​onintelligente vijand te verslaan

om een ​​aap te zien plagen 82
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: je denkt dat je slim bent maar dat ben je niet

oudoom 49
Uitleg van de droom: nuttige reis

vaste bar 15
De verklaring volgens de kliek is: liefdevolle passie

domme man 68
Betekenis van de cabal: slechte objectiviteit

stomme vrouw 16
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: alarmerend nieuws

ziet er stom uit 87
Voor de cabal is de interpretatie: welkomstgeschenk

dom worden 30
Als je het hebt gedroomd, betekent het: onzekere reis

Barbarijse apen 8
Ezoteryczne znaczenie: kwaadaardige vijanden

tamme apen 78
Dit is wat het zou kunnen betekenen: vertrouwen verloren

dom 19
Interpretatie en betekenis: verlies van privileges

onintelligent individu 43
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: verlies van privileges

ontmoet dwaas 62
Uitleg van de droom: offers die moeten worden gebracht

dwaas zijn 83
De verklaring volgens de kliek is: moeite om samen te werken

bespotten een dwaas 76
Betekenis van de cabal: gevaarlijke acties

doof en stom 11
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: misverstanden

dwaas kind 76
Voor de cabal is de interpretatie: overdreven fanatisme

praat met een dwaas 77
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gunstige veranderingen

dom gebaren 67
Ezoteryczne znaczenie: verborgen gevaar

een dwaze daad 57
Dit is wat het zou kunnen betekenen: dringende zaken op te lossen

een dom script 7
Interpretatie en betekenis: onredelijke impulsen

23 - klassieke smorfia: de dwaas 23

voor de domme houden 88
Uitleg van de droom: verminderde concentratie

een verdrag aangaan 30
De verklaring volgens de kliek is: grote verwachtingen

aangaan in een intrige 76
Betekenis van de cabal: gevaarlijke verleidingen

niet eenduidig 37
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: nuttige rapporten

theater kleedkamer 44
Voor de cabal is de interpretatie: kortstondige irritatie

rommelen met kinderen 56
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gespannen romantische relatie

conclusies 75
Ezoteryczne znaczenie: geen oprechtheid en verraad

zwavel wedstrijden 8
Dit is wat het zou kunnen betekenen: rijkdom schatten

zie een dwaas 64
Interpretatie en betekenis: contrasten in liefde

moeder dressing baby 52
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: intimidatie door buren

dollen met wapens 31
Uitleg van de droom: innerlijke opstand

ontstopper 66
De verklaring volgens de kliek is: positieve gezinsveranderingen