Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

De arm van een kleindochter hebben. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom de arm van een kleindochter hebben. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


geef de arm 7
Betekenis van de droom: nieuwe gunstige voorstellen

articuleren de arm 73
Omschrijving: behulpzame buren

neem de arm 71
Droom interpretatie: plannen voor de toekomst

verbrandde een arm 50
Vertaling: hoop verdwenen

aderlating in de arm 1
Droombeschrijving: gevaarlijke ziekte

arm slaan 37
Betekenis: kortstondige verhoging

ontwrichte arm 3
Vertaling van de droom: zonsondergang van een ideaal

een snor hebben 88
Interpretatie: onschuld

zieke arm 26
Gevoel voor de droom: vriendschappen om te verliezen

eelt hebben 31
Wat betekent het: ambities gerealiseerd

heb een giraf 49
Betekenis van de droom: pas op dat u geen fouten maakt in de beproevingen van het leven

een arm verbranden 44
Omschrijving: verkeerde acties aan het begin

steek in de arm 11
Droom interpretatie: verdriet om een ​​kind

beweeg een arm 39
Vertaling: morele nederlaag

arm 73
Droombeschrijving: vriendschap en loyaliteit

zijn arm verwonden 64
Betekenis: laster en boosaardigheid

verband een arm 40
Vertaling van de droom: onstabiele unie

kunstmatige arm 84
Interpretatie: ernstige problemen die moeten worden opgelost

gewond in de arm 26
Gevoel voor de droom: u zult spoedig machtige vrienden verliezen die u tot nu toe trouw zijn gebleven

om opgepakt te worden 45
Wat betekent het: je hebt een sterk karakter

arm in nek 45
Betekenis van de droom: onvoorzichtigheid bij het spreken

arm verstuiking 71
Omschrijving: wrok om te overwinnen

pijn op de arm 65
Droom interpretatie: kortstondige irritatie

een arm ontwrichten 37
Vertaling: verplichtingen na te komen

gebrek aan een arm 2
Droombeschrijving: verlaten van de vaderlijke of echtelijke woning

de pest hebben 54
Betekenis: je zult een heel moeilijke tijd doormaken

houd een arm vast 13
Vertaling van de droom: twijfels en onzekerheden

buig een arm 44
Interpretatie: fysieke zwakte

met poriën of puistjes 29
Gevoel voor de droom: dood

een winkel hebben 45
Wat betekent het: frons

sokken hebben 70
Betekenis van de droom: beste wensen

een arm amputeren 63
Omschrijving: offer voor kinderen

gebroken arm 4
Droom interpretatie: tegenstrijdigheden

gekneusde arm 80
Vertaling: verlegen karakter

arm krampen 20
Droombeschrijving: gewetenloze acties

arm tatoeage 20
Betekenis: je denkt dat iemand je belachelijk maakt

reflux hebben 3
Vertaling van de droom: er is iets fout gegaan

tatoeage op rechterarm 49
Interpretatie: precisie bij het oplossen van het probleem

tatoeage op linkerarm 66
Gevoel voor de droom: grote veranderingen

kransen van guirlandes hebben 71
Wat betekent het: waardigheid

diarree hebben in het openbaar 63
Betekenis van de droom: uw ideeën geven u een ongemakkelijk gevoel

gesneden oren of wonden hebben 1
Omschrijving: verraad door een vriend die de vertrouwelijke geheimen misbruikt

warmte hebben 12
Droom interpretatie: je zult goed gezelschap ontmoeten

geen vingertop hebben 77
Vertaling: je mist gevoeligheid

menstruatie heeft 17
Droombeschrijving: je hebt problemen met iemand op je werk

hebben geen zuurstof 67
Betekenis: je mist de kracht om te handelen

hartzeer hebben 16
Vertaling van de droom: pijn van liefde