Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Dat ik diarree kreeg. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom dat ik diarree kreeg. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


diarree 3
Betekenis van de droom: binnenlandse wrok

plotselinge diarree 42
Omschrijving: u zult uw ideeën veranderen

diarree hebben in het openbaar 63
Droom interpretatie: uw ideeën geven u een ongemakkelijk gevoel

kreeg op 64
Vertaling: goede oplossingen

ga naar het hotel 63
Droombeschrijving: geluk gecompromitteerd

ga met een broer 35
Betekenis: zelfvertrouwen

ga naar een mortuarium 41
Vertaling van de droom: mogelijke tegenslagen

naakt lopen 78
Interpretatie: nerveuze onbalans

ga met een vriend 53
Gevoel voor de droom: gebrek aan enthousiasme

lam ging slecht 40
Wat betekent het: onverwachte toename van geluk

stapelstoelen 82
Betekenis van de droom: welvaart

doorzoek de stad 38
Omschrijving: originele ideeën

schuren een hout 33
Droom interpretatie: aangename reisavonturen

ga naar een hospice 77
Vertaling: vertrouw geen vrienden

doorkruisen het platteland 9
Droombeschrijving: grote gevoeligheid

handkrampen 77
Betekenis: zorgwekkend gebrek aan kracht

jeukende handen 69
Vertaling van de droom: geld komt

regiment bij de manoeuvres 22
Interpretatie: lange wacht

getuige op de bruiloft 14
Gevoel voor de droom: moeilijke relaties

beenzweer 53
Wat betekent het: geblokkeerde initiatieven

wedden op races 4
Betekenis van de droom: nieuwe relaties

spataderen in de benen 17
Omschrijving: verlegenheid

klacht bij het postkantoor 27
Droom interpretatie: goede gezondheid

beenzweren 9
Vertaling: piepende belasting en werk zonder winst

voel pijn in de armen 23
Droombeschrijving: zaken die zullen worden onderbroken

zweren op de armen of ellebogen 5
Betekenis: verveling verdriet verspilling van tijd en goederen

abt die ons komt ontmoeten 31
Vertaling van de droom: onoprechtheid

abt met de trein 47
Interpretatie: geluk in de liefde

abt in vliegtuig 13
Gevoel voor de droom: tijdelijke moeilijkheden

abdis van het klooster 68
Wat betekent het: stil leven

abdis in de kerk 84
Betekenis van de droom: interessant nieuws

abdis in afzondering 32
Omschrijving: goede deal

blaffen 's nachts 20
Droom interpretatie: kleine verklaring van afstand

lege zolder of gebruikt als opslag 48
Vertaling: Ik haat geheim

wonen in een dakkapel 34
Droombeschrijving: beetje pech

geef toe aan pijn 73
Betekenis: beste wensen

geef toe aan spijt 29
Vertaling van de droom: ongegronde angsten

rivierverlaging 81
Interpretatie: verzwakking

verlaging van de zee 1
Gevoel voor de droom: slechte daden

ga de abdij binnen 36
Wat betekent het: eervol gedrag

zitten in de abdij 45
Betekenis van de droom: plotselinge veranderingen

drinkbak met ossen 54
Omschrijving: volgende hulp

trog met paarden 68
Droom interpretatie: interessante reis

drinkbak met boerderijdieren 81
Vertaling: bedrog van vrienden

om je als bruid te verkleden 61
Droombeschrijving: Sorry

abonneren op de baden 88
Betekenis: verdriet van liefde

krijt schets 88
Vertaling van de droom: gelukkige unie

schets in klei 60
Interpretatie: let op schulden

schets in was 44
Gevoel voor de droom: verlies van activa

in een afgrond vallen 47
Wat betekent het: risicovolle actie

wonen op het platteland 71
Betekenis van de droom: welvaart