Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Dans op de begraafplaats. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom dans op de begraafplaats. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


begraafplaats 6
Betekenis van de droom: afgedankte aspecten van jezelf

weduwnaar op de begraafplaats 20
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: toezeggingen die moeten worden gedaan

non op de begraafplaats 6
Droom interpretatie: eenvoudige arrangementen

doodskist op de begraafplaats 90
Als je het hebt gedroomd, betekent het: gevaarlijke vertrouwelingen

op de begraafplaats zijn 89
De droominterpretatie is: geluk

begeleiden naar de begraafplaats 32
Dit is wat het zou kunnen betekenen: hulp van vrienden

bid op de begraafplaats 80
Volgens de Smorfia betekent het: achting en erkenningen

lichaam op de begraafplaats 90
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: plotseling obstakel

bombarderen een begraafplaats 64
Dromen betekent dit: inkomen van geld

weduwe op de begraafplaats 30
De verklaring volgens de kliek is: lichte ongesteldheid

verlichte begraafplaats 23
Betekenis van de cabal: risicovolle bedrijven

begraafplaats met bloemen 13
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: gevaarlijke besluiteloosheid

bezoek een begraafplaats 68
Voor de cabal is de interpretatie: onnodige zorgen

priester op de begraafplaats 69
Als je het hebt gedroomd, betekent het: snelle zaken

ga naar de begraafplaats 66
Ezoteryczne znaczenie: misleiding door vrienden

nieuwe begraafplaats 12
Dit is wat het zou kunnen betekenen: goede hechte vriendschap

zie een begraafplaats 75
Interpretatie en betekenis: ziekte in het gezin

begraafplaats lopen daarin 7
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: volgende ziekte van familielid

open begraafplaats 28
Uitleg van de droom: gebrek aan wilskracht

gesloten begraafplaats 77
De verklaring volgens de kliek is: gunstige relaties

stadsbegraafplaats 66
Betekenis van de cabal: veranderende gezondheid

dorp begraafplaats 19
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: kortstondige zorgen

vervoer naar de begraafplaats 80
Voor de cabal is de interpretatie: onnodige offers

oude begraafplaats 62
Als je het hebt gedroomd, betekent het: service geweigerd

thuis dansen 80
Ezoteryczne znaczenie: gevaarlijke valkuilen

dansen op straat 17
Dit is wat het zou kunnen betekenen: strijdt voor een ideaal

toegang tot een begraafplaats 5
Interpretatie en betekenis: ambitie gerealiseerd

Protestantse begraafplaats 38
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: vermoeden

dans naakt 40
Uitleg van de droom: negatieve gedachten

stijldansen 48
De verklaring volgens de kliek is: er zal onzekerheid zijn bij het handelen met weinig winst

buiten dansen 69
Betekenis van de cabal: illusoire hoop

dans op het platteland 60
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: valse hoop

dans met minnaar 5
Voor de cabal is de interpretatie: dure grillen

dans in de nachtclub 5
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ontmoediging om te overwinnen

bader dansen 21
Ezoteryczne znaczenie: pas op voor een onoprecht persoon die bedrog en oplichting beraamt

dansen op een feestje 2
Dit is wat het zou kunnen betekenen: winstgevende zaak

dans gracieus 31
Interpretatie en betekenis: misstappen van vijanden

dans quadrille 2
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: fysiek en materieel welzijn

dans alleen 24
Uitleg van de droom: onmogelijke hoop

eunuch dansen 89
De verklaring volgens de kliek is: onzekere reis

dansen met dieren 61
Betekenis van de cabal: kleine verschillen

dansende jongens 88
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: ernstige zorgen

abt dansen 63
Voor de cabal is de interpretatie: Goed nieuws

keizer dansen 28
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ziekte

pop dansen 76
Ezoteryczne znaczenie: constructieve energie

harlekijnen dansen 6
Dit is wat het zou kunnen betekenen: ongewenste complicaties

herderinnetje dansen 42
Interpretatie en betekenis: een gevoel van kwetsbaarheid ervaren

beer dansen 6
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: gevaar voor vijandschap

aap dansen 53
Uitleg van de droom: geaccentueerd infantilisme

geagiteerde dans 17
De verklaring volgens de kliek is: geheime pijn

jongen dansen 37
Betekenis van de cabal: problemen om mee om te gaan

Moorse dansen 5
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: welvaart en welzijn

baby dansen 10
Voor de cabal is de interpretatie: verbetering van de gezondheid

dans 37
Als je het hebt gedroomd, betekent het: uw inzet wordt beloond

vrouw dansen 64
Ezoteryczne znaczenie: geheime ambities

boerin dansen 71
Dit is wat het zou kunnen betekenen: oppositie thuis

Napolitaanse dansen 56
Interpretatie en betekenis: ruwe sentimentele situatie

boeren dansen 35
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: materiële moeilijkheden

blinde man dansen 77
Uitleg van de droom: vernedering en schaamte

dans met dode goden 35
De verklaring volgens de kliek is: veel zaken en weinig winst