Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Computers bouwen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom computers bouwen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


koop of bekijk een computer 50
Betekenis van de droom: geslaagd

computer, tablet 45
Omschrijving: probeer extravert te zijn

koop een computer 81
Droom interpretatie: als aan de situatie

koop en gebruik een computer 16
Vertaling: je vindt dat alles tot je beschikking moet staan

bouwen op een rots 17
Droombeschrijving: levendige fantasie

meubels bouwen 73
Betekenis: aandacht en achting

bouw een greppel 70
Vertaling van de droom: kalm en hardwerkend leven

bouw een paleis 80
Interpretatie: afnemende gezondheid

bouwen 17
Gevoel voor de droom: ontevredenheid in het gezin

computer technologie 50
Wat betekent het: periode van veel zorgen

dammen bouwen 14
Betekenis van de droom: droevige gedachten

bouw het rek 66
Omschrijving: geluk bij het spel

bouwen op het zand 19
Droom interpretatie: contrasten om te overwinnen

bouw een tombe 4
Vertaling: verlies van vrienden

bouw je eigen huis 15
Droombeschrijving: het overwinnen van contrasten

bouw een vlieger 45
Betekenis: ontevredenheid in het gezin

bouw een kennel 46
Vertaling van de droom: leuke ontmoetingen

bouw een bankje 32
Interpretatie: gebrek aan enthousiasme

Een villa bouwen 40
Gevoel voor de droom: melancholie

kerken bouwen of iets anders 90
Wat betekent het: opgewektheid

bouw een brug 85
Betekenis van de droom: onaangename gebeurtenissen

bouw een hek 31
Omschrijving: je hebt geen vertrouwen in anderen

bouw een graf 5
Droom interpretatie: huwelijk geboorte van een kind

bouw de stal 19
Vertaling: fantasierijke projecten

bouw een partitie 37
Droombeschrijving: ambitie vervuld

bouw een huis 60
Betekenis: goede zaken

bouw de slee 40
Vertaling van de droom: rust en gezondheid

bouw een gebouw 6
Interpretatie: onaangenaam nieuws

bouw de bom 21
Gevoel voor de droom: belemmeringen van familieleden

bouw een altaar 82
Wat betekent het: voorzichtigheid met medewerkers

een instelling bouwen 32
Betekenis van de droom: geruststelling

ontwikkel de cijfers 60
Omschrijving: er is iets mis met de tellingen

zichzelf aangeven bij de carabinieri 64
Droom interpretatie: slechte wil

bouw een boot 51
Vertaling: grote liefde

ijzeren constructie 11
Droombeschrijving: gehechtheid aan geld

vervaardiging 22
Betekenis: je bent een positief persoon

bouw 21
Vertaling van de droom: wensen die onevenredig zijn en die niet zullen uitkomen

rationele constructie 6
Interpretatie: hoogte en diepte punten

bouwbedrijf 44
Gevoel voor de droom: al uw familieleden zullen goed dragen en u zult nieuwe rijkdom verwerven

werknemer op de bouwplaats 86
Wat betekent het: ijver en geduld

constructie van gewapend beton 82
Betekenis van de droom: schijn die bedriegt

pak notitieboekjes 32
Omschrijving: oprechte genegenheid

gebouw 14
Droom interpretatie: bewaar je onschuld

lichaamsbouw 37
Vertaling: je staat te open voor mensen die het niet verdienen

lelijke constructie 71
Droombeschrijving: goede zaken

stenen constructie 35
Betekenis: beslissing te nemen

bouwplaats 22
Vertaling van de droom: projecten die vervagen

bouwkranen 44
Interpretatie: u krijgt hulp van iemand die uw positie verbetert

Italiaanse makelij 10
Gevoel voor de droom: valkuil en ziekte

papier maken 2
Wat betekent het: gevaar vermeden