Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Competitie ranking. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom competitie ranking. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


wedstrijd 13
Betekenis van de droom: harmonie in alles

examenwedstrijd 90
Omschrijving: levendige intuïtie

aankondiging van een wedstrijd 57
Droom interpretatie: nieuwe interesses

weelderige rang 41
Vertaling: economisch inkomen

sportcompetitie 65
Droombeschrijving: teleurgestelde liefde

zwem in competitie met anderen 64
Betekenis: moeilijke relaties

een wedstrijd lanceren 85
Vertaling van de droom: schadelijke neerbuigendheid

bereid je voor op een wedstrijd 29
Interpretatie: vrij lange onderhandelingen

benaderd worden door een persoon met een hoge rang 16
Gevoel voor de droom: eer en winst

leider van de ranglijst 89
Wat betekent het: geheime straf

passage van sporters in de race 70
Betekenis van de droom: overdreven fantasie

deelnemen aan een wedstrijd 29
Omschrijving: onrendabele inspanningen

classificatie van boeken 66
Droom interpretatie: problemen in de liefde

tanktop concurreren 15
Vertaling: goede aanwijzing voor het volgende geluk in het spel

classificatie van documenten 90
Droombeschrijving: vraag om hulp

deelnemen aan een veiling 15
Betekenis: slechte reputatie

een competitie winnen 74
Vertaling van de droom: volgende reis

in orde gebracht 19
Interpretatie: weinig geest van aanpassing

selectie proces 60
Gevoel voor de droom: vechtlust

win een prijs 79
Wat betekent het: verandering van activiteit

chronologische volgorde 18
Betekenis van de droom: delicate relaties

commerciële rivaliteit 37
Omschrijving: winst hoopt

lage score 44
Droom interpretatie: overdreven kosten

paarden show 26
Vertaling: variabel geluk

hoge waardering 67
Droombeschrijving: constructieve energie

rang 5
Betekenis: uw ijver brengt u welzijn

race 26
Vertaling van de droom: geluk

racekampioenschap 43
Interpretatie: hardnekkige wrok

wereldkampioenschap 90
Gevoel voor de droom: riskante experimenten

daag de wil uit 89
Wat betekent het: ongegronde angsten

fokker bij stemming 39
Betekenis van de droom: kortstondige illusie

regatta 41
Omschrijving: troost en vreugde

rang klasse 77
Droom interpretatie: situatie verbetert

in de ochtend 89
Vertaling: volgende reis

Voetbalcompetitie 43
Droombeschrijving: leuke ontmoetingen

Akkoord 83
Betekenis: harmonie in alles

vriendschappelijke overeenkomst 74
Vertaling van de droom: aanleg voor observatie

slecht afgesproken 42
Interpretatie: durf en energie

faillissementsovereenkomst 11
Gevoel voor de droom: verlegenheid en besluiteloosheid

gedwongen regeling 45
Wat betekent het: achterklap en ruzies

gerechtelijke regeling 54
Betekenis van de droom: financieel verlies

concurreren 90
Omschrijving: beslissing genomen zonder na te denken

rennen voor werk 18
Droom interpretatie: pensioen en concentratie

strijden om een ​​prijs 4
Vertaling: besluiteloosheid

strijden voor een hoogleraarschap 65
Droombeschrijving: gebrek aan gezelligheid

bijdragen aan een uitgave 70
Betekenis: moeilijk gevecht

miss winnaar schoonheidswedstrijd 77
Vertaling van de droom: geluk

verkopen in termijnen 41
Interpretatie: kleine teleurstellingen

een vrijer afwijzen 47
Gevoel voor de droom: angst en angst

rivaliteit 8
Wat betekent het: beperkingen die moeten worden versterkt

selecteer concurrenten 90
Betekenis van de droom: levendig karakter

wielerbaan met concurrerende fietsers 37
Omschrijving: zelfverzekerde verwachting

veel concurrenten 2
Droom interpretatie: misverstanden in de familie

rang vooruitgang 40
Vertaling: achting op de werkvloer

classificator 77
Droombeschrijving: lichte ongesteldheid