Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Broers samen. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom broers samen. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


troost broers 87
Betekenis van de droom: overvloed

broers de filippo 86
Omschrijving: goede gezondheid

mishandeling de broers 5
Droom interpretatie: samenwerking belemmerd

samen eten 26
Vertaling: streven naar overheersing

bevel aan broers 36
Droombeschrijving: naïef en oprecht persoon

eet in gezelschap 74
Betekenis: meningsverschillen met uw geliefde

om broeders te huisvesten 73
Vertaling van de droom: verzoening met een vijand

scheid de broers 89
Interpretatie: geldverlies

liga van broeders 49
Gevoel voor de droom: bedrieglijke illusies

verzamelde kippen en kuikens 65
Wat betekent het: lek om te repareren

broers hebben 35
Betekenis van de droom: geluk bij het spel

wandelen in gezelschap in een park 34
Omschrijving: rebellie tegen het milieu

tweeling broers 56
Droom interpretatie: geluk in het spel

ga naar huis met vrienden 87
Vertaling: onzekerheid en verwarring

hou van broers 3
Droombeschrijving: voorzichtigheid met medewerkers

kalmeren de broers 63
Betekenis: serene hoop

verdedigen broers 9
Vertaling van de droom: initiatief

beledig de broers 37
Interpretatie: conclusie die vertraagt

verlaat de broers 62
Gevoel voor de droom: tevredenheid van een jonge man

handgemeen van broers 4
Wat betekent het: goede gezondheid

neerbuigend naar de broers 34
Betekenis van de droom: welverdiende beloning

rivaliteit tussen broers en zussen 10
Omschrijving: ongerechtvaardigd gevoel

zie veel geiten schapen samen 28
Droom interpretatie: erfelijkheid

regen samen met hagel 9
Vertaling: toekomstige welvaart

om broers te beledigen 57
Droombeschrijving: schadelijke vooroordelen

woon bij broers 63
Betekenis: langzame maar veilige projecten

mishagen de broers 10
Vertaling van de droom: nutteloos wachten

band van broeders 42
Interpretatie: koppigheid

handgemeen tussen broers 26
Gevoel voor de droom: slecht gevolg van een slechte daad

neerbuigendheid jegens de broers 46
Wat betekent het: koppigheid en koppigheid

aan elkaar geregen 90
Betekenis van de droom: prestaties

logeer broeders 73
Omschrijving: verzoening met een vijand

ruzie met de broers 60
Droom interpretatie: gevaar voor een ongeluk

knuffel opnieuw 56
Vertaling: behoefte aan genegenheid

onenigheid tussen broers 37
Droombeschrijving: extravagante acties

samen spelen 33
Betekenis: grote inspanning

geschil met de broers 60
Vertaling van de droom: vertrouwen in jongeren

praat met broeders 47
Interpretatie: nuttige maatregelen

vreugdevolle broeders 84
Gevoel voor de droom: speciaal bericht voor jou

kerkuil herenigd met andere vogels 28
Wat betekent het: verlies van rijkdom

tertiaire orde van broeders 77
Betekenis van de droom: alles verloopt volgens uw ambities

tuig 15
Omschrijving: moeilijke tijden voor vrede

samen 18
Droom interpretatie: verwarde ideeën

breng kinderen bij elkaar 44
Vertaling: talent om uitgebuit te worden

samenwonen met vrienden 85
Droombeschrijving: dubbelzinnige beveiligingen

mensen samenbrengen 17
Betekenis: succes

samen bellen 69
Vertaling van de droom: zenuwachtige spanning

stop met broeders 70
Interpretatie: breedte van uitzicht

veranderen met de zwagers 36
Gevoel voor de droom: gebrek aan enthousiasme

broer ruzie met hem 71
Wat betekent het: geluk

dressing van broeders 56
Betekenis van de droom: moeilijke relaties

fluweel 63
Omschrijving: materiële rijkdom of luxe