Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Bij in de kerk. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom bij in de kerk. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


non in de kerk 84
Betekenis van de droom: interessant nieuws

baar in de kerk 37
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: gemakkelijk geluk

koor in de kerk 4
Droom interpretatie: humeurig temperament

bid in de kerk 22
Als je het hebt gedroomd, betekent het: blijvende rust

arm in de kerk 78
De droominterpretatie is: angst en wantrouwen

abdis in de kerk 84
Dit is wat het zou kunnen betekenen: interessant nieuws

zakkenroller in de kerk 57
Volgens de Smorfia betekent het: wees voorzichtig met wat je zegt

zing in de kerk 22
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: geduldige aard

kaars in de kerk 55
Dromen betekent dit: obstakels verwijderd

communiceren in de kerk 35
De verklaring volgens de kliek is: vaardigheid en geluk

bloemen in de kerk 10
Betekenis van de cabal: valse vrienden

mensen in de kerk 31
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: goede hoop

pastoor in de kerk 5
Voor de cabal is de interpretatie: zichtbare en onzichtbare beveiligingen

prediken in de kerk 16
Als je het hebt gedroomd, betekent het: solide positie

wieg in de kerk 1
Ezoteryczne znaczenie: krachtige beveiligingen

publicatie in de kerk 35
Dit is wat het zou kunnen betekenen: vertrouwen en genegenheid

meisje in de kerk 50
Interpretatie en betekenis: lovenswaardige kwaliteiten

kinderen in de kerk 60
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: genereuze impulsen

priester in de kerk 5
Uitleg van de droom: krachtige beveiligingen

seminaristen in de kerk 13
De verklaring volgens de kliek is: professioneel succes

uitkleden in de kerk 54
Betekenis van de cabal: lichte ongesteldheid

engel in de kerk 55
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: verlangen om met je te trouwen

juichten in de kerk 35
Voor de cabal is de interpretatie: ijdele hoop

vrouw in de kerk 48
Als je het hebt gedroomd, betekent het: ziekte en dood

fluiten in de kerk 25
Ezoteryczne znaczenie: goede inkomsten

litanie in de kerk 68
Dit is wat het zou kunnen betekenen: je verliest een deal

zanger in de kerk 44
Interpretatie en betekenis: lichtheid en verwaarlozing

opgesloten in de kerk 53
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: goede gezondheid

converseren in de kerk 29
Uitleg van de droom: vijandigheid en moed

praten in de kerk 45
De verklaring volgens de kliek is: aandacht en achting

doodskist in de kerk 16
Betekenis van de cabal: privileges gewonnen

kardinaal in de kerk 60
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: loopbaanontwikkeling

abortus in de kerk 77
Voor de cabal is de interpretatie: blijf rustig

kelk in de kerk 8
Als je het hebt gedroomd, betekent het: weerstand tegen tests

in slaap vallen in de kerk 24
Ezoteryczne znaczenie: verschillen geregeld

steek een kaars aan in de kerk 47
Dit is wat het zou kunnen betekenen: geldige hulpmiddelen

sacristan vegen in de kerk 22
Interpretatie en betekenis: leuke programma's

steek kaarsen in de kerk aan 47
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: helpen

stierf in de kerk 53
Uitleg van de droom: onverwachte hulp

stelen in de kerk 13
De verklaring volgens de kliek is: mislukte ambities

menigte in de kerk 41
Betekenis van de cabal: hoop vervuld

processie in de kerk 31
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: diep sentimenteel begrip

blijven in de kerk 84
Voor de cabal is de interpretatie: concrete prestaties

bisschop in de kerk 4
Als je het hebt gedroomd, betekent het: nieuwe evenementen

aartsbisschop in de kerk 4
Ezoteryczne znaczenie: nieuwsgierigheid

monnik in de kerk 50
Dit is wat het zou kunnen betekenen: nieuwe projecten en programma's

bukken in de kerk 31
Interpretatie en betekenis: goede voornemens om te volgen

kniel in de kerk 22
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: wensen vervuld

blijf in de kerk 22
Uitleg van de droom: bevrijding van lasten

naakt uitkleden in de kerk 54
De verklaring volgens de kliek is: lichte ongesteldheid

groothertog in de kerk 66
Betekenis van de cabal: geluk en goede zaken

abt in de kerk 55
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: plannen voor de toekomst

Karmeliet in de kerk 15
Voor de cabal is de interpretatie: hulp van een oudere vriend

bliksemafleider op de kerk 44
Als je het hebt gedroomd, betekent het: risicovolle acties

bij 34
Ezoteryczne znaczenie: kleine obstakels om te overwinnen

honingbij maken 59
Dit is wat het zou kunnen betekenen: bevrijding van vervelende mensen

religieus in de kerk 5
Interpretatie en betekenis: geweldige beveiligingen

aartsdiaken in de kerk 14
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: vertrouwelijkheid en reflectie

bij vliegen 56
Uitleg van de droom: weinig consistentie in beslissingen

kerk in restauratie 31
De verklaring volgens de kliek is: kleine overwinningen