Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Bid op het altaar. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom bid op het altaar. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kruis op het altaar 60
Betekenis van de droom: economische tegenspoed

kaars op het altaar 25
Omschrijving: helpen om te geven

kind op het altaar 6
Droom interpretatie: positiviteit in de liefde

priester bij het altaar 43
Vertaling: voorzienige hulp

pastoor bij het altaar 43
Droombeschrijving: voorzienige wendingen

madonna op het altaar 51
Betekenis: zelfverzekerde hoop

fakkel op het altaar 35
Vertaling van de droom: verlangen naar bescherming

bisschop bij het altaar 11
Interpretatie: heel goed voorteken

versierd altaar 66
Gevoel voor de droom: onrustig bestaan

religieus bij het altaar 43
Wat betekent het: gunstige beslissingen

begeleiden naar het altaar 54
Betekenis van de droom: veel dankbaarheid jegens een persoon

altaar kandelaar 64
Omschrijving: onredelijke beslissingen

feestelijk altaar 23
Droom interpretatie: leugen

altaar treden 79
Vertaling: teruggave van geld

altaar 65
Droombeschrijving: vreugde troost of aanstaande huwelijk

voorbereid altaar 80
Betekenis: plotselinge verandering

vergulden het altaar 76
Vertaling van de droom: zeer gewaagde en gevaarlijke speculaties

Kapucijnenbroeder bij het altaar 47
Interpretatie: geaccentueerde vitaliteit

leun op het altaar 72
Gevoel voor de droom: trouwe liefde

altaar met missaal 21
Wat betekent het: verdiende onderscheidingen

bid in het klooster 74
Betekenis van de droom: vervulling van wensen

altaar stap 77
Omschrijving: onnodige problemen

om een ​​altaar te bereiden 28
Droom interpretatie: ernstige vermoeidheid tevergeefs

altaar met verlichting 51
Vertaling: ideeën die moeten worden geïmplementeerd

sloop altaar 30
Droombeschrijving: twijfel aan jezelf

kaal altaar 48
Betekenis: toegewijde vriendschap

altaar met een bisschop 90
Vertaling van de droom: overwonnen autoriteit

altaar met bloemen 90
Interpretatie: plotseling verlies

versier een altaar 25
Gevoel voor de droom: mislukking van voorstellen

kleed een altaar uit 66
Wat betekent het: ernstig verlies

verlicht altaar 77
Betekenis van de droom: slechte vrienden

bid met je lippen 27
Omschrijving: overwinning op rivalen

draagbaar altaar 61
Droom interpretatie: tijdelijke scheiding

altaar gegarneerd 48
Vertaling: rivaliteit op het werk

altaar met kaarsen 19
Droombeschrijving: gewond door een ongeval

altaar in huis 13
Betekenis: sentimentele uitbundigheid

bouw een altaar 82
Vertaling van de droom: voorzichtigheid met medewerkers

hoog altaar 78
Interpretatie: moeite om zichzelf te vestigen

altaarkleed 49
Gevoel voor de droom: bedenkingen

altaar met mis 23
Wat betekent het: voorbijgaande angsten

altaar met een kardinaal 5
Betekenis van de droom: standvastigheid in actie

altaar met een kruisbeeld 33
Omschrijving: moreel verzet

een altaar versieren 4
Droom interpretatie: kleine verschillen

altaar met een heilige 49
Vertaling: nieuwe initiatieven

altaar met een priester 82
Droombeschrijving: morele kracht

arm altaar 15
Betekenis: verspilling van geld

oud altaar 53
Vertaling van de droom: je zult goede mensen ontmoeten

altaar op het plein 40
Interpretatie: saaie discussies

altaar foto 6
Gevoel voor de droom: perfecte emotionele overeenkomst

altaar poort 18
Wat betekent het: gunstige omstandigheden

pauselijk altaar 10
Betekenis van de droom: slecht verworven activa

altaar met de paus 3
Omschrijving: welwillendheid van oudere mensen

kniel voor een altaar 56
Droom interpretatie: spreiding van krachten