Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Beschutting tegen zeer grote hagel. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom beschutting tegen zeer grote hagel. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


geraakt worden door hagel 19
Betekenis van de droom: vluchtige melancholieën

verafschuw hagel 72
Omschrijving: geluk

regen samen met hagel 9
Droom interpretatie: toekomstige welvaart

gunstige hagel 59
Vertaling: contrasten om te overwinnen

zie hagel vallen 36
Droombeschrijving: verdriet en onrust

beschutting tegen de haven 85
Betekenis: vreemde gebeurtenissen

hagel 's nachts 90
Vertaling van de droom: economische verbetering

begroet die schade 7
Interpretatie: oppervlakkigheid

Beschermen tegen de regen 62
Gevoel voor de droom: gevaar voor ziekte

onderdak 36
Wat betekent het: losgemaakt te achterdochtig

grote vaas 43
Betekenis van de droom: verlangen naar liefde

grote koffer 1
Omschrijving: bedrieglijke illusies

te grote mantel 2
Droom interpretatie: ongerechtvaardigde vermoedens

zoek onderdak 15
Vertaling: belangrijke steunen

onderdak voor oude mensen 56
Droombeschrijving: bemoedigend nieuws

grote ketel 40
Betekenis: gunstige situatie

zeer grote ruimte 77
Vertaling van de droom: contrasten

grote zakdoek 70
Interpretatie: kortstondige schaamte

grote keuken 17
Gevoel voor de droom: slecht humeur dagen

grote sculptuur 17
Wat betekent het: gebrek aan enthousiasme

grote hoed 18
Betekenis van de droom: inkomen van geld

grote bel 76
Omschrijving: voorteken van onheil

hagelbui 88
Droom interpretatie: depressie voor een langverwacht project dat niet doorgaat

grote eik 75
Vertaling: fysieke kracht

grote waterval 19
Droombeschrijving: wijze reflectie

onderdak tijdens een orkaan 27
Betekenis: voorgevoelens

grote kist 90
Vertaling van de droom: Professionele prestaties

onderdak bieden 45
Interpretatie: grote indrukbaarheid

zeer korte nagels 78
Gevoel voor de droom: melancholie

grote bos 7
Wat betekent het: vreugde

grote papegaai 19
Betekenis van de droom: kleine tegenslagen

hond groot 12
Omschrijving: sentimentele bevredigingen

ga een schuilplaats binnen 19
Droom interpretatie: veilige steunen

zeer dichte mist 63
Vertaling: gevaarlijke zaken

groot dienblad 24
Droombeschrijving: orde en verantwoordelijkheid

grote kamer 64
Betekenis: bevestiging in de familie

grote spiegel 81
Vertaling van de droom: veranderlijk en extravagant karakter

zeer heldere vuurtoren 47
Interpretatie: vrijheid van besluit

grote kandelaar 26
Gevoel voor de droom: harde maar geëerde industrie

zeer hoge toren 3
Wat betekent het: uitstekende gezondheid

groot kristal 17
Betekenis van de droom: verovering van goederen

beschutting tegen de regen op de veranda 18
Omschrijving: voordelige aankopen

grote en smakelijke burger 4
Droom interpretatie: economisch afval

groot appartement 21
Vertaling: onenigheid in het gezin

grote afdruk 27
Droombeschrijving: onaangename taken

grote mond 40
Betekenis: uw beslissingen zijn geweldig

zeer lange kettingzaag 76
Vertaling van de droom: succes behaald

grote parkeerplaats 32
Interpretatie: aandacht en vastberadenheid in uw acties

groot dier 87
Gevoel voor de droom: ruzies die goed aflopen

geweldige bar 27
Wat betekent het: nieuws uit een brief

grote emmer 84
Betekenis van de droom: onoverkomelijke contrasten

grote pompoen 60
Omschrijving: vruchtbare prestaties

grote beha 5
Droom interpretatie: koppigheid en fouten