Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Benaderd door vogels. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom benaderd door vogels. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


benaderd door vogels 88
Betekenis van de droom: u zult eer en glorie hebben

vogels vangen 34
Omschrijving: innerlijke ontevredenheid

benaderd door een beest 71
Droom interpretatie: je verdedigt jezelf tegen een aanval van mensen die je kwaad willen doen

vogels wegspoelen 10
Vertaling: financiële problemen

vogels doden 63
Droombeschrijving: overgevoeligheid

bos met vogels 90
Betekenis: zekerheid van een keuze

gedomesticeerde vogels 30
Vertaling van de droom: spirituele verheffing

pakket vogels 79
Interpretatie: zenuwinzinking

vogels 36
Gevoel voor de droom: negatieve gedachten

trek aan de vogels 80
Wat betekent het: verborgen valkuilen

vogels kopen 36
Betekenis van de droom: emotioneel karakter

vogels trainen 40
Omschrijving: geheime pijnen

spuug met vogels 39
Droom interpretatie: ernstige vijandigheden

eik met vogels 16
Vertaling: projecten die mislukken

nest met vogels 36
Droombeschrijving: enkele belangrijke voorstellen

drinkbak met vogels 33
Betekenis: kortstondige moeilijkheden

volière met vogels 74
Vertaling van de droom: overdaad aan openhartigheid

zie pikkende vogels of gevogelte 72
Interpretatie: geluk in het spel

nest van vogels 35
Gevoel voor de droom: ontevredenheid

groep vogels 53
Wat betekent het: goede ideeën

om vogels te vangen 14
Betekenis van de droom: ik verdien

tamme vogels 40
Omschrijving: pijnen

doorgang van vogels 89
Droom interpretatie: geheime banden

boom met vogels 16
Vertaling: mislukking van projecten

opgezette vogels 33
Droombeschrijving: pech in de liefde

paar vogels 20
Betekenis: gevaarlijke sympathieën

moeras vogels 59
Vertaling van de droom: serieuze contrasten

gewonde vogels 28
Interpretatie: zorg voor het gezin

broed van vogels 55
Gevoel voor de droom: leugen

trekvogels 55
Wat betekent het: gevaarlijke reis

schuur met vogels 4
Betekenis van de droom: gemak bij het verdienen

blinde vogels 12
Omschrijving: ongewenst nieuws

vogels in het net 59
Droom interpretatie: vaardigheid en sluwheid

zwarte vogels 2
Vertaling: onnodige angsten

roofvogels 87
Droombeschrijving: misleiding verijdeld

nachtelijke vogels 17
Betekenis: verloren

kooi met vogels 23
Vertaling van de droom: gevaar voor lekken

schiet de vogels 50
Interpretatie: overdreven fanatisme

spies vogels 32
Gevoel voor de droom: behoefte aan economieën

dode vogels 6
Wat betekent het: moreel lijden

vogels voeten 70
Betekenis van de droom: goede vrienden

fokken van vogels 14
Omschrijving: voordelige kosten

vogels staart 64
Droom interpretatie: aandoeningen van liefde

aantal vogels 38
Vertaling: sterk verlangen naar vrijheid

inval van vogels 36
Droombeschrijving: spanning op de werkvloer

vliegende vogels 37
Betekenis: uitstekend succes

vlucht van vogels 36
Vertaling van de droom: gelukstreffer

trainer van vogels 32
Interpretatie: economisch geluk

vogels in een kooi 7
Gevoel voor de droom: verborgen vijanden

balsem vogels 3
Wat betekent het: onverwachte winsten

vogels voeren 2
Betekenis van de droom: onnodige afspraken

hoppende vogels 31
Omschrijving: realisatie

roosterende vogels 36
Droom interpretatie: achterklap van buren

vogel hoofdband 43
Vertaling: dubbelzinnige voorstellen

paretaio om vogels te vangen 23
Droombeschrijving: ze proberen je om te kopen