Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Beledigd vergrijp. Betekenis van droom en cijfers.

Ontdek wat het betekent om te dromen beledigd vergrijp. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gearresteerd wegens overtreding 78
Betekenis van de droom: bitter innerlijk conflict

wraak nemen op een overtreding 30
Omschrijving: overdreven gevoeligheid

een overtreding ontvangen 47
Droom interpretatie: je hebt angsten die je niet kunt verdragen

beledigde monnik 19
Vertaling: gunstige veranderingen

een overtreding begaan 29
Droombeschrijving: pas op voor een of andere valse vriend

verontwaardigd over een overtreding 18
Betekenis: brieven of nieuws

prima voor het dragen van wapens 16
Vertaling van de droom: loyaliteit en moed

misdaad van afdrukken 65
Interpretatie: actieve fantasie

misvormd beledigd 31
Gevoel voor de droom: leef een moment van sterke emotionele gevoeligheid

misdaad wegens laster 29
Wat betekent het: kilheid van relaties

overtreding 5
Betekenis van de droom: je moet je meer bewust zijn van de gevoelens van andere mensen

misdaad van laster 17
Omschrijving: obstakels die moeten worden overwonnen

misdaad van bloed 53
Droom interpretatie: nutteloze rebellie

misdrijf 66
Vertaling: rijkdom en geluk

belediging zus 78
Droombeschrijving: verlangen om te ontsnappen

belediging voor wraak 61
Betekenis: je bent een nieuwsgierig persoon

misdaad gestraft 26
Vertaling van de droom: programma om te veranderen

misdaad van hartstocht 55
Interpretatie: gebrek aan rust

gewone misdaad 32
Gevoel voor de droom: financiële problemen op te lossen

misdaad gemeld 69
Wat betekent het: nutteloos gebabbel

misdaad verijdeld 27
Betekenis van de droom: probeer minder rationeel te zijn

beruchte misdaad 90
Omschrijving: verlangen naar gerechtigheid

een misdaad plegen 13
Droom interpretatie: meerdere moeilijkheden

belediging 1
Vertaling: een persoon zal zich vanwege jou van je afkeren

een misdaad begaan 9
Droombeschrijving: ruzies en zorgen

familieleden beledigen 41
Betekenis: ongegronde hoop

vrouwen beledigen 71
Vertaling van de droom: kwaadaardige praat

onbeschaamde kinderen 2
Interpretatie: kortstondige relaties

onbeschaamde werknemers 25
Gevoel voor de droom: uitstel van projecten

onbeschaamd uw echtgenoot 43
Wat betekent het: moeilijk karakter

onbeschaamde ouders 58
Betekenis van de droom: zinloze acties

een misdaad bekennen 3
Omschrijving: passie voor het spel

aangifte doen voor een misdaad 27
Droom interpretatie: voordelige oplossing

maak een belediging 53
Vertaling: succes

onbeschaamd uit gewoonte 34
Droombeschrijving: angst en ontgoocheling

onbeschaamde vriend 30
Betekenis: levendige intuïtie

ongestrafte misdaad 68
Vertaling van de droom: onherstelbaar contrast

een belediging krijgen 88
Interpretatie: geschil in het huis

een misdaad in vertrouwen nemen 66
Gevoel voor de droom: geweldige beveiligingen

Ik sta voor woorden 37
Wat betekent het: slecht nieuws

een misdaad vergemakkelijken 49
Betekenis van de droom: aangenaam evenement

onbeschaamde minnaar 43
Omschrijving: korte relatie

politieke misdaad 63
Droom interpretatie: bedrijf bedrogen

meld een belediging 66
Vertaling: oneerlijke houding

spot sedan 64
Droombeschrijving: goede bedoelingen

lijden voor een belediging 81
Betekenis: overmatige gevoeligheid

privé beledigen 15
Vertaling van de droom: behoefte aan naleving

belediging in het openbaar 18
Interpretatie: geldverlies

misdaad tegen een real 8
Gevoel voor de droom: arrogantie

beledigde mulat 45
Wat betekent het: bemoedigend nieuws

echtgenoot beledigen 40
Betekenis van de droom: gelukkige gebeurtenissen

grootouders beledigen 81
Omschrijving: goed geloof

partner in de misdaad 74
Droom interpretatie: iemand heeft een negatieve invloed op je