Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Begroet vertrekkende vriend. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom begroet vertrekkende vriend. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


vertrekkende wagen 81
Betekenis van de droom: spannend avontuur

groet vrienden 29
Omschrijving: overmaat aan vrijgevigheid

begroet familieleden 60
Droom interpretatie: financiële steun

raak een vriend 22
Vertaling: onverzettelijkheid en agressie

twijfel aan een vriend 14
Droombeschrijving: amoureuze gevechten

kies een vriend 18
Betekenis: nieuwigheid in het werk

een vriend aanvallen 38
Vertaling van de droom: geldverlies

zoek een vriend 88
Interpretatie: effectieve ondersteuning

bespotten een vriend 62
Gevoel voor de droom: moeilijke contacten

red een vriend 81
Wat betekent het: economische voordelen

een vriend afweren 60
Betekenis van de droom: algemene zwakte

feliciteer een vriend 28
Omschrijving: organisatievaardigheden

verlaten door zijn vriend 8
Droom interpretatie: voel je je eenzaam

kus een vriend 84
Vertaling: pech bij speculaties

een vriend verraden 56
Droombeschrijving: moeilijke problemen

knuffel een vriend 48
Betekenis: gunstige nieuwigheid

bel een vriend 49
Vertaling van de droom: romantische vriendschap

smeek een vriend 15
Interpretatie: sociaal karakter

brief van een vriend 1
Gevoel voor de droom: verlies en schade

een vriend opsluiten 11
Wat betekent het: jaloezie en intriges

een vriend wreken 29
Betekenis van de droom: ontevredenheid en contrasten

wacht op een vriend 16
Omschrijving: Goed nieuws

zoek naar een vriend 28
Droom interpretatie: belangrijke steunen

een vriend strelen 22
Vertaling: beste wensen

beroof een vriend 47
Droombeschrijving: plotselinge malaise

antwoord op vriend 67
Betekenis: gebrek aan spontaniteit

beschuldig een vriend 7
Vertaling van de droom: nervositeit

laster een vriend 29
Interpretatie: onrealiseerbare hoop

dwing een vriend 87
Gevoel voor de droom: sluw en sluw

een vriend hosten 69
Wat betekent het: voordelige deal

chanteer een vriend 6
Betekenis van de droom: laag zelfvertrouwen

herken een vriend 15
Omschrijving: fouten die moeten worden hersteld

sla een vriend 41
Droom interpretatie: substantiële hulp

negeer een vriend 74
Vertaling: onzekere onderhandelingen

verneder een vriend 39
Droombeschrijving: snelle beslissing

hunkeren naar een vriend 75
Betekenis: blijf rustig

scheld een vriend uit 18
Vertaling van de droom: verandering van programma

begraaf een vriend 76
Interpretatie: jaloezie gerechtvaardigd

verafschuw een vriend 80
Gevoel voor de droom: geschillen om redenen van belang

toevlucht nemen tot een vriend 59
Wat betekent het: fysieke kracht

wend je tot een vriend 52
Betekenis van de droom: contrasten om te overwinnen

maak een vriend wakker 39
Omschrijving: roddelen en roddelen

weerleg een vriend 17
Droom interpretatie: onzorgvuldige acties

een vriend bespioneren 44
Vertaling: jaloezieproblemen

ontwapenen een vriend 32
Droombeschrijving: overdreven optimisme

een vriend uitbuiten 17
Betekenis: verrassing

delegeer een vriend 78
Vertaling van de droom: aanzienlijke materiële voordelen

verdedig een vriend 4
Interpretatie: professionele bevestiging

belasteren van een vriend 10
Gevoel voor de droom: zegevieren over vijanden

bedriegen een vriend 11
Wat betekent het: serieuze beslissingen

beloon een vriend 53
Betekenis van de droom: eerlijkheid in het werk

een vriend lastigvallen 4
Omschrijving: nieuwe situaties

een vriend in diskrediet brengen 59
Droom interpretatie: overwinning op vijanden

wees wantrouwend tegenover een vriend 26
Vertaling: sentimenteel enthousiasme

ontwijk een vriend 8
Droombeschrijving: energieën die moeten worden benut

offer jezelf op voor een vriend 55
Betekenis: constante vooruitgang

zie een naakte vriend 44
Vertaling van de droom: ernstige onenigheid